งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์
แบบเสนอหัวข้อโครงการและต้นแบบ ไอซีทีทางหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2552 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า Development of Online Course on Sciences for Bilingual Program Grade 1 Sarasasas Witaed Romklao School ผู้จัดทำโครงการ นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์ รหัส

2 หลักการและเหตุผล การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ครู อาจารย์และผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ดีและเข้าใจยิ่งขึ้น สื่อประเภทภาพ มีความสำคัญต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การสร้างบทเรียนผ่านเว็บไซด์ใช้เป็นสื่อเสริม เพื่อช่วยทำให้นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับโปรแกรมสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน และ งบประมาณ
รวบรวมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับอังกฤษ ออกแบบผังงาน ตามข้อมูลที่รวบรวม ลงมือสร้างต้นแบบ การสร้างบทเรียนออนไลน์ (ใช้โปรแกรม photo impact, Hot potato) ทดลองใช้งานเป็นการนำผลงานออกมาทดสอบ นำมาทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ งบประมาณ งบประมาณสำหรับต้นแบบ 1,000 บาท

5 ผลงานสมบรูณ์ของโครงการ
1. Join us! บอกสิ่งที่เรียนรู้ 2. Unit ประกอบด้วย 5 เมนูย่อย Unit 1: My Body Unit 2 : Fruits and Vegetables Unit 3 : Plants Unit 4 : Animals Unit 5 : Space 3. Test ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 หน่วยการเรียน 4. About me เป็น ไฟล์ Power Point 5. Link เป็นการลิ้งค์ไปที่ Primary website

6 ผลงานต้นแบบ 1. Join us! บอกสิ่งที่เรียนรู้
2. Unit ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน 3. Unit 2 ประกอบด้วย 5 เมนูย่อย * READING PASSAGE 1 & 2 การอธิบายเนื้อหาที่เรียนของการเรียนผักและผลไม้และให้เด็กอ่าน พร้อมดูภาพประกอบ * SONGVIDEO 1 & 2 การลิ้งค์เว็บไซต์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้เพื่อให้ เด็กฟังจากเสียงของเจ้าของภาษา * TEST การทดสอบหลังการเรียน

7 ผลงานต้นแบบ 4. Test ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 หน่วยการเรียน Test 1: My Body
Test 2 : Fruits and Vegetables Test 3 : Plants Test 4 : Animals Test 5 : Space 5. About me เป็น ไฟล์ Power Point 6. Link เป็นการลิ้งค์ไปที่ Primary website


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google