งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Appointment via Call Submit Personal Information/simulation model via website Check in/ Appointment Code Confirm Waiting in prepared customer Area Doctor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Appointment via Call Submit Personal Information/simulation model via website Check in/ Appointment Code Confirm Waiting in prepared customer Area Doctor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Appointment via Call Submit Personal Information/simulation model via website Check in/ Appointment Code Confirm Waiting in prepared customer Area Doctor Consult with 3D Modeling/Pricing Aesthetic Service Transfer to After Service Area (Private Room) Transfer to After Service Area (Private Room) Custom Ride Home (if required) Custom Ride Home (if required) Custom Condition Check via Call Pick up Service (if required) Pick up Service (if required) Pre Service In-place Service Post Service Process

2 Website Register ทำระบบ Register ข้อมูลผ่านระบบ Internet และเชื่อมต่อเข้ากับ Internet & Mobile Application เพื่อ Upload ข้อมูล, Preference ต่างของลูกค้าและประหยัดเวลาการลงทะเบียน Call Appointment สามารถนัดหมายเวลาเข้ารับการบริการได้โดย Reference จาก ข้อมูลที่ Register ผ่าน Website และรับ Code เพื่อยืนยันในวันเข้า รับบริการ CEM

3 Waiting Lounge พื้นที่รับรองลูกค้าที่ตกแต่งให้เป็น Premium Lounge พร้อมบริการ ของว่างเบาๆ และ WI-FI และหนังสือ Fashion พร้อมบริการ 3D Virtual Technique ใช้เทคโนโลยี 3D เพื่อทำการจำลองภาพ เพื่อให้ข้อมูลในการให้บริการมีความชัดเจน After Service Room พื้นที่พักส่วนตัวหลังรับการบริการพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก และพยาบาลคอย Standby เพื่อให้บริการ CEM

4 Customer Ride Home บริการส่งลูกค้าถึงบ้าน(หากต้องการ) Customer Condition Check ติดตามอาการและให้ข้อมูลแนะนำเรื่องการดูแลผลการบริการด้วยตัวเอง, ระยะพักฟื้นหลังบริการโดยโทรศัพท์ Pick up Service บริการรับลูกค้าออกจากบ้าน(หากต้องการ) Customer Satisfaction หากผลที่ออกมาเป็นที่ไม่พอใจ สามารถเข้ารับการ บริการได้ใหม่(ตามดุลยพินิจของแพทย์) CEM


ดาวน์โหลด ppt Appointment via Call Submit Personal Information/simulation model via website Check in/ Appointment Code Confirm Waiting in prepared customer Area Doctor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google