งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น ส่งรวม สสจ. ไฟล์ใหญ่ Up Load ช้า เพื่อความรวดเร็ว สถาบันมะเร็ง ตรวจสอบข้อมูล + Mapping ผลอ่าน ส่งข้อมูล ตรง เข้า เวป สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น ส่งรวม สสจ. ไฟล์ใหญ่ Up Load ช้า เพื่อความรวดเร็ว สถาบันมะเร็ง ตรวจสอบข้อมูล + Mapping ผลอ่าน ส่งข้อมูล ตรง เข้า เวป สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็น ส่งรวม สสจ. ไฟล์ใหญ่ Up Load ช้า

3 เพื่อความรวดเร็ว สถาบันมะเร็ง ตรวจสอบข้อมูล + Mapping ผลอ่าน ส่งข้อมูล ตรง เข้า เวป สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สอ. /PCU / รพช. รพท. สปสช. ตรวจสอบข้อมูล เพื่อจ่ายเงินตามผลงาน

4 ช่องทางการส่ง http://61.90.198.162/cxscreening/

5 ช่องทางการส่ง http://61.7.255.4/papsend.php แนบไฟล์ p หรือ v ส่งที่นี่ค่ะ

6 สปสช. ตัด รง. ไตรมาส 3 ภายใน 20 มิ. ย. นี้ เลือกข้อมูลตามวันที่ป้าย Pap / VIA ปี 53 ต. ค.- ปัจจุบัน ระยะเวลาการจัดส่ง Ex port ผ่าน โปรแกรม CxS 2010 ชุดข้อมูล File P กรณี Pap ชุดข้อมูล File V กรณี VIA

7 การจัดสรรเงินชดเชย Pap = 250 บาท / ราย จ่ายค่าน้ำยาตรวจ = 30 บาท ( ตัด จ่าย รพ. ยส.) ทีมป้าย = 25 บาท ( โอนให้ หน่วย ป้าย ) ทีมอ่าน = 25 บาท ( โอนจ่าย รพ. ยส หรือ รพ. ค้อวัง ) VIA = 160 บาท / ราย ค่า key ข้อมูล = 5 บาท Provider ผู้ตรวจ = 20 บาท


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น ส่งรวม สสจ. ไฟล์ใหญ่ Up Load ช้า เพื่อความรวดเร็ว สถาบันมะเร็ง ตรวจสอบข้อมูล + Mapping ผลอ่าน ส่งข้อมูล ตรง เข้า เวป สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google