งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...?? KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...?? KM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...?? KM.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 หน่วยงาน คือ งานบริการการศึกษา งานนิติธรรม งานนโยบายและแผน งานพัฒนานักศึกษา งานคลัง KM.

2 เงิน ODOD ออกช้า...?? KM. จำนวนเงินที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับ ดังนี้
ค่าเทอมเทอมละ 12,000 บาท ค่าใช้ส่วนตัว 5,000 บาท ค่าหอพัก 3,000 บาท (เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาท) KM.

3 ปัญหา ? KM. การสื่อสาร ความไม่ชัดเจนของ Job งาน
ความต่อเนื่องของงาน (สสจ. คณะแพทยศาสตร์ และ สบพช. กระทรวงสาธารณสุข) KM.

4 แนวทางการแก้ปัญหา งานบริการการศึกษา -รับสมัครฯ –ดำเนินการจัดสอบ มิ.ย.-พ.ย. งานนิติธรรม -ทำสัญญา/สสจ. ธ.ค. งานนโยบายและแผน -ตั้งงบประมาณ/ส่ง สบพช. งานพัฒนานักศึกษา -ปฐมนิเทศ/แจ้งผู้ปกครอง และนศ.พ./ ขออนุมัติเบิกจ่าย พ.ค. งานคลัง -จ่ายเงินให้ พนศ./->นศ.พ. มิ.ย. ได้รับงวดที่ 1 (นศ.พ. ปีที่ 2-6 ประมาณ มิ.ย.) ได้รับงวดที่ 1 (นศ.พ. ปีที่ 1 ประมาณ ก.ย.) Flow chart KM.

5 สวัสดี KM.


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...?? KM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google