งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุดยอดเทคโนโลยีรักษาปลอดภัย และการยืนยันตัวบุคคลกับการ ประยุกต์ใช้งานในรัฐสภา จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา คำลือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุดยอดเทคโนโลยีรักษาปลอดภัย และการยืนยันตัวบุคคลกับการ ประยุกต์ใช้งานในรัฐสภา จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา คำลือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุดยอดเทคโนโลยีรักษาปลอดภัย และการยืนยันตัวบุคคลกับการ ประยุกต์ใช้งานในรัฐสภา จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา คำลือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 บทนำ เทคโนโลยีของ Biometrics นำมาใช้ กับระบบรักษาความปลอดภัย เช่นการระบุตัวบุคคล หรือตรวจสอบ ตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ ใช้สัญญาลักษณ์ทางกายภาพคือ พฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละ บุคคล

3 รูปแบบเทคโนโลยีไบโอ เมตริกซ์ ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ถูกนำมา ประยุกต์ใช้งานหลายรูปแบบเช่น รูปแบบ ลายนิ้วมือ (fingerprint)

4 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

5 ลักษณะของเรติน่า (Retina patten) ลักษณะของม่านตา (Iris potten)

6 รูปลักษณ์ใบหน้า (Facial) ตลอดจน เสียง ดีเอ็น เอ และลายเซ็น

7 กระบวนการที่ทำให้ระบบ คอมพิวเตอร์สามารถระบุตัว บุคคลได้อย่างแม่นยำ เป็นกระบวนการที่ใช้วิธีทางไบโอเมตริกซ์ใน การระบุตัวบุคคล ไบโอเมตริก จึงเป็นรูปแบบ หนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ การนำไบโอเมตริก มาประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ

8 ข้อดีของการนำไบโอเมตริกซ์ มาใช้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำ ในการผ่านเข้า ออกประตูที่ต้องมีการตรวจสอบเพราะผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องพกบัตรผ่าน หรือจำเป็นต้องจำ รหัสผ่าน

9 การใช้ประโยชน์ไบโอเมตริกซ์ สามารถใช้งานได้เพียงลำพัง หรืออาจใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่น สมาร์ทการ์ด ตัวเลขรหัสผ่าน และลายเซ็นดิจิทัล

10 ทางไบโอเมตริกซ์กับ เทคโนโลยีแทนที่ระบบรักษา ความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์ไอดี หรือรหัสผ่าน ด้วย เหตุนี้ การขยายตัวจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและ เป็นยุคศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไบโอ เมตริกซ์ได้ถูกพัฒนาในด้านรักษาความ ปลอดภัยเสียเป็นส่วนใหญ่

11 ในประเทศสหรัฐอเมริกาทางไบ โอเมตริกซ์ ระบบไบโอเมตริกซ์ถูกนำไปใช้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ US- VISIT ที่ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้ว โดยใช้ระบบสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวบุคคลผู้ เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาว่าตรงตามที่ ระบุไว้ในวีซ่า หรือพาสปอร์ตหรือไม่โดยใน พาสปอร์ตติดตั้งไมโครชิปสำหรับเก็บข้อมูล ต่างๆ

12 เอกสารอ้างอิง http://picasaweb.google.com www.interscience.wiley.com/jpages/ www.biometrics.tibs.org/ www.parliament.go.th/hrd/jan- 49/m8.htm www.parliament.go.th/hrd/jan- 49/m8.htm


ดาวน์โหลด ppt สุดยอดเทคโนโลยีรักษาปลอดภัย และการยืนยันตัวบุคคลกับการ ประยุกต์ใช้งานในรัฐสภา จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา คำลือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google