งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ.
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน

2 หัวข้อบรรยาย โลกอินเตอร์เน็ตแตกต่างจากโลกจริงอย่างไร?
ปัจจุบันชีวิตอินเตอร์เน็ตพัวพันกับกฎหมาย ใดบ้าง? ตัวตนคุณในอินเตอร์เน็ตหน้าตาเป็นอย่างไร? ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่เจ็บตัว/ไม่ติดคุก แหล่งติดตามเพื่อความทันสมัย/แหล่งขอ ความช่วยเหลือ

3 กฎหมายในชีวิตอินเตอร์เน็ต
พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔+๒๕๕๑ พรก. ฯธุรกิจบริการ การชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒+๒๕๓๕+๒๕๔๒ พรบ. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ พ.ศ. ๒๕๓๔+๒๕๔๓

4 กฎหมายในชีวิตอินเตอร์เน็ต
พรบ. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ พรบ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ บุคคล – มาตรา ๕-๑๔, ๑๖-๑๗ องค์กร – มาตรา ๒๖-๒๗

5 หน้าตาคุณในอินเตอร์เน็ต
สิ่งที่คุณมี (What you Have.) สิ่งที่คุณรู้ (What you Know.) สิ่งที่คุณเป็น (What you Are.) ที่ซึ่งคุณอยู่ (Where you are.)

6 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่เจ็บตัว
อย่าโฆษณาตัวเองเกินเหตุ อย่านำ Download ของไม่รู้จักหัวนอนปลาย เท้า อย่าเก็บ Password ในเครื่อง อย่าใช้คนอื่นยืมเครื่อง อย่าใช้เครื่องคนอื่น อย่าเชื่อ โดยไม่ตรวจสอบล่วงหน้า อย่าเข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ บอก

7 ข้อมูลชีวิตคุณหาง่าย
ชีวิตของคุณ หาได้ในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่หาได้ สามารถนำมาประกอบเป็น ตัว(ปลอม)คุณในอินเตอร์เน็ตได้

8 ทำไมอยากรู้ชีวิตคุณ? เพื่อเดา Password ใช้คำศัพท์ไทย-อังกฤษ
คำไทย พิมพ์เสียงเป็นอังกฤษ คำไทย พิมพ์แป้นพิมพ์อังกฤษ วัน-เดือน-ปี เกิด เลขประจำตัวประชาชน เอาไปสมัครสมาชิก ... ขโมยความเป็นตัวคุณไปใช้

9 ค้น Google ภาษาอังกฤษ

10 ค้น Google ภาษาไทย

11 ค้น Google อ.ยืน

12 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต

13 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต

14 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่ติดคุก
อย่าส่งต่อของ อย่าแจกของที่ไม่ใช่สมบัติตัว อย่าร่วมนินทา Online อย่าใช้คนอื่นยืมเครื่อง อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้

15 แหล่งหาความรู้ ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (MICT)

16 แหล่งขอความช่วยเหลือ
ศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บริการภายใน มก.) สายนอก – ๐๒ ๙๔๒ ๘๕๕๕ สายใน – ๑๐๓๑ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บริการ ภายใน มก.) สายนอก – ๐๒ ๕๖๒ ๐๙๕๑-๖ ต่อ ๒๕๐๑ สายใน (helpdesk) – ๒๕๔๑, ๒๕๔๓

17 แหล่งขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ tc/


ดาวน์โหลด ppt ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google