งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

2 เนื้อหา รู้จักองค์กร บริการประชาชน สถิติโรคมะเร็ง ความรู้โรคมะเร็ง
งานวิจัย งานฝึกอบรม

3 รู้จักองค์กร

4 บริการประชาชน

5 สถิติโรคมะเร็ง ภาค ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ภาคเหนือ 20 30 70
ภาคกลาง 40 ภาคอีสาน 50

6 ความรู้โรคมะเร็ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง มะเร็งชนิดต่าง ๆ ตับ ปอด
ผิวหนัง กระดูก อื่นๆ

7 งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 2549 ผลงานทางวิชาการ 2550
ผลงานทางวิชาการ 2551

8 งานฝึกอบรม บุคลากรภายในองค์กร บุคลากรภายนอกองค์กร สถาบันการศึกษา
สถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google