งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรทรงสามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรทรงสามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรทรงสามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง

2 ปริซึม ผ  กว้างยาวสูง ปริซึม  (½)ฐานสูงสูง
ปริมาตร ปริซึม ผ  กว้างยาวสูง ปริซึม  (½)ฐานสูงสูง ปริซึม จ  ด้านด้านสูง

3 ปริซึม ค  ½ ผลบวกด้านคู่ขนานสูงสูง
ปริซึม ข  ฐาน สูง สูง ปริซึมใด  สูง เมื่อ a, b, c เป็นความยาวด้านของสามเหลี่ยม

4 ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรทรงสามมิติ
ตัวอย่างที่ 1 จงหาปริมาตรทรงสามมิติ 12 ซม. 16 ซม. 4 ซม.

5 ปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2  ผลบวกด้านคู่ขนาน  สูง  สูง
วิธีทำ 12 ซม. 16 ซม. 4 ซม. ปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2  ผลบวกด้านคู่ขนาน  สูง  สูง = 1/2  (4+12)  16  12 = ลูกบาศก์ซม.

6 ตัวอย่างที่ 2 ปริซึมแท่งหนึ่งยาว 14 ซม
ตัวอย่างที่ ปริซึมแท่งหนึ่งยาว 14 ซม. ฐานเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 12 และ 5 ซม.ตามลำดับ นำปริซึมปริซึมจำนวน 50 แท่ง บรรจุในกล่องรูปสี่เหลี่ยมเต็มพอดี กล่องใบนี้มีปริมาตรเท่าไร

7 วิธีทำ ปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก
วิธีทำ ปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก = 1/2  ฐาน  สูง  สูง = 1/2  5  12  14 = ลบ.ซม. ดังนั้น ปริมาตรกล่องสี่เหลี่ยม = 420  50 = ลบ.ซม.

8 แบบฝึกหัด 1. แท่งแก้วปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 4.5 และ 3.8 ซม. แท่งแก้วยาว 12 ซม. จะมีปริมาตรเท่าไร

9 2. ฐานของปริซึมเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านทั้งสามยาว 21,20และ29 ซม
2. ฐานของปริซึมเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านทั้งสามยาว 21,20และ29 ซม. ปริซึมนี้มีปริมาตร 2,100 ลบ.ซม. จงหาความสูงของปริซึม

10 3. บ่อเลี้ยงปลาฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่า มีพื้นที่ 6 ตารางม.บ่อลึก 1.35 ม. ถ้าบ่อนี้ใส่น้ำไว้ 7.5 ลบ.ม จงหาว่าระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบน ของบ่อเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรทรงสามมิติ  พื้นที่ฐาน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google