งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

2

3

4

5

6

7

8 การหาปริมาตรของปริซึม
การหาปริมาตร หาได้จากการนับลูกบาศก์ หรือการใช้สูตรก็ได้

9 การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร และลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนั้น ปรับหน่วย 1 ลูกบาศก์เมตร มี 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

11 การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ความจุ หมายถึง การบรรจุของลงในภาชนะ เช่น น้ำในแก้ว ทรายในกระบะ ทราย เป็นต้น การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหาปริมาตรภายในของทรง สี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวง เช่น สูตรการหาปริมาตรปริซึม หรือ หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง หรือ = พื้นที่ฐาน x สูง

12 การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร

13

14 แหล่งอ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=vcrWOjUw5g4


ดาวน์โหลด ppt เรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google