งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง น้ำหนัก, แสง-เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง น้ำหนัก, แสง-เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง น้ำหนัก, แสง-เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สื่อการสอน เรื่อง น้ำหนัก, แสง-เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 รูปร่าง มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือ มีเฉพาะความกว้างและความยาว เกิดขึ้น
จากเส้นและทิศทางที่ลากมาบรรจบกันเช่น รูปร่างของมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ก็ตาม จะมีเพียงเส้นรอบนอก ไม่มีปริมาตรหรือ มวลมาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม หรือรูปเงาของหนังตะลุงที่เต้นบนจอ เป็นต้น

3 รูปร่าง

4 รูปทรง มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือ
   มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาหรือ ความลึกประกอบกัน รูปทรงคือรูปร่างของปริมาตร (volume) หรือ มวล (mass) ซึ่งเกิดจากการปิดล้อมพื้นที่ว่างเหมือนกับบ้าน ตู้ และ ชาม ดังนั้นรูปทรงจะมีการกินระวางเนื้อที่ในอากาศ และมีลักษณะทาง กายภาพที่เป็นตัวเป็นตน เป็นกลุ่มเป็นก้อนจับต้องได้           

5 รูปทรง

6 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุเหลี่ยม

7 แสง น้ำหนักในวัตถุ

8 แสงจากด้านบนซ้าย

9 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุหลายเหลี่ยม

10 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก
แสง น้ำหนักในวัตถุ น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก

11 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก

12 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก
แสง น้ำหนักในวัตถุ น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก

13 น้ำหนักที่เกิดขึ้นในวัตถุทรงกระบอก

14 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก

15 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกรวย
แสง แสง น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกรวย

16 น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก
น้ำหนักในวัตถุ แสง น้ำหนักที่เกิดในวัตถุทรงกระบอก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง น้ำหนัก, แสง-เงา โดย สุภา จารุภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google