งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pro/Desktop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pro/Desktop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pro/Desktop

2 โปรแกรม Pro/Desktop คืออะไร

3 ความสามารถของโปรแกรม Pro/Desktop
1. การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน 2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ 3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5. การออกแบบชิ้นงาน Animation 6. การจัดทำภาพฉาย ( Projection )

4 แถบเครื่องมือในโปรแกรม Pro/Desktop
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) Update Design

5 แถบเครื่องมือสร้างและปรับแต่งรูปทรง (Features Toolbar)
Sweep Profile Along Profile Shell Round Edges Project Profile Draft Faces Extrude Profile Hole Use Components Revolve Profile Chamfer Edges

6 แถบเครื่องมือมุมมอง (Views Toolbar)
ViewPoints Previous Views View Onto Workplane Enhanced Transparent Autoscale Free Rotate Tumble Wire Frame Section View Autoscale Selection Isometric Trimetric Plan Shaded Front View Onto Face Right

7 แถบเครื่องมือออกแบบ (Design Toolbar)
Select Constraints Select Lines Select Workplanes Select Edges Select Faces Select Features Select Parts Straight Circle Rectangle Ellipse Arc/Fillet Spline Delete Line Segment Sketch Dimension

8 เหตุผลที่สนใจโปรแกรม Pro/DESKTOP
ดิฉันเคยเรียนโปรแกรม Pro/DESKTOP ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเกิดความสนใจโปรแกรมนี้ เพราะส่วนตัวแล้วดิฉันชอบการออกแบบ Model ต่างๆ และโปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถสร้างงานแบบ 3 มิติได้เหมือนจริง อีกทั้งง่ายต่อการใช้งาน และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

9 ประเภทของซอฟต์แวร์ Pro/DESKTOP
โปรแกรม Pro/Desktop มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ประเทศไทย ได้รับมอบโปรแกรม Pro/Desktop เพื่อใช้งานฟรีจำนวน 20 ชุด สำหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้นักเรียนไทยทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นในเชิงธุรกิจ น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

10 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP
น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

11 น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B06
ข้อแนะนำเบื้องต้น ด้าน : View Workplane = ฐานส่วนพื้นที่รองรับวัสดุ ฐานล่าง (base) ฐานหน้า (frontal) ฐานข้าง (lateral) น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

12 เริ่มต้นใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP
การเปิดชิ้นงานใหม่ : New Design คลิกเมาส์ที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่ ปรับหน้าต่างให้ใหญ่ที่สุด น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

13 น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B06
คลิก เพื่อแสดงให้เห็น Workplanes ทั้ง 3 ด้าน ที่อยู่ใน Pro/DESKTOP Lateral Workplane จะแสดงให้เห็นด้านข้างของงาน Base Workplane จะมีกรอบโครงร่าง ที่เรียกว่า Initial ซึ่งกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นแสดงให้เห็นด้านบนของงาน Frontal Workplane จะแสดงให้เห็นด้านหน้าของงาน น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

14 น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B06
การเลือกทำงานใน Workplane อื่น ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane โดยเส้นกรอบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง > คลิกขวา ที่เมนูเลือก New Sketch หรือไปที่ Workplane > New Sketch ให้คลิกที่เส้นกรอบของ Workplane จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง คลิกขวา เลือก New sketch น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

15 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงดิสก์
การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในดิสก์อื่น สามารถทำได้เหมือนปกติ เมื่อจัดเก็บแฟ้มหลัก จะจัดเก็บเฉพาะส่วนที่เชื่อมโยงกับไฟล์ย่อย ทำให้ไฟล์ที่จัดเก็บเล็กคล้ายกับ น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

16 การแก้ไขและปรับเปลี่ยน Features
Features สามารถแก้ไขและเปลี่ยนข้อผิดพลาดจากการกำหนดค่าที่ผิดได้โดย - ที่เมนู Browser เลือก Features น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

17 น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : 51106010028 Sec : B06
- คลิกขวาที่ Feature > เลือกRedefine จากเมนู แก้ไขแล้ว > OK คลิก (Update Icon) ทุกครั้งที่มีการแก้ไข น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06

18 แหล่งอ้างอิง http://www.kr.ac.th/trirat/ptc/index.html
น.ส.อัมรินทร์ สมบูรณ์ รหัส : Sec : B06


ดาวน์โหลด ppt Pro/Desktop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google