งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้านสรพ. 16ธค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้านสรพ. 16ธค.54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้านสรพ. 16ธค.54

2 สิ่งที่ต้องทำส่งสรพ.ใหม่ภายใน 1 สัปดาห์
เขียน clinical tracer ตามแบบฟอร์มใหม่ รวมทั้งหมดไม่น่าต่ำกว่า 30 โรค วิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่4 ใหม่ ประมาณ 40หน้า ให้เห็นสิ่งที่องค์กรดำเนินการ

3 แนวทางการเขียน Clinical Tracer
ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตารางผลลัพธ์ในการทำtracerที่มีผลลัพธ์ในหลายปีที่ผ่านมา อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา(ระบุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม) สอดคล้องกับบริบท KPIที่วัดความสำเร็จและสอดคล้องกับเรื่องที่เป็นปัญหา อาจจะมีทั้งfinal และ Intermidiate outcome ด้วย รวมทั้งผลงานวิจัยหรือนวตกรรมที่เกี่ยวข้อง Tracer ต้องเริ่มจากการทบทวนก่อนเสมอ

4 แนวทางการเขียน Clinical Tracer
เน้นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ทำแบบเดิมๆ ไม่ต้องเยิ่นเย้อแต่ควรอิงมาตรฐานในสิ่งที่ควรเป็น สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องที่ทำมา หรือ สิ่งที่จะทำต่อไป ใช้ไม่เกิน 2 หน้า

5 โรคที่ควรทำ Tracer โรคที่บ่งบอกความเป็น Excellence center
เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งหมดไม่น่าต่ำกว่า 30 โรค

6 การวิเคราะห์ผลลัพ์ตอนที่4
เลือกเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าในClinical tracer เลือกเรื่องที่มีผลลัพธ์ดี เลือกเรื่องที่เข้ากับวิสัยทัศน์รพ. เลือกเรื่องที่ได้รับรางวัลมาแล้ว เลือกเรื่องที่บ่งบอกความเป็น Excellence center วิเคราะห์บอกแน้วโน้มของผลลัพธ์ที่จะนำเสนอได้ ไม่ต้องนำเสนอตัวชี้วัดทั้งหมด ความยาวไม่เกิน 40หน้า

7 ข้อตกลงที่ประชุม เราจะส่งงานให้สรพ.ภายในวันที่23ธค.นี้ได้หรือไม่?
ทุกกลุ่มงานส่งclinical tracerให้ พิจารณาก่อนส่งให้สรพ.ภายในวันที่ 22 ธค.นี้ ทีมศูนย์Q&S ปรับผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์องค์กรตอนที่4 ส่งให้....พิจารณาก่อนส่งสรพ. ภายในวันที่ 22 ธค.นี้

8 ข้อตกลงที่ประชุม เราจะรวบรวม/ถอดบทเรียน/สรุปการเรียนรู้ในการRe-Accครั้งนี้อย่างไร? เมื่อไร? กระบวนการในการเตรียมงาน/ทำงานที่ดี จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร? ทำอย่างไรให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆ

9 เรื่องที่จะทำclinical tracer
Med STEMI Stroke Sepsis End stage renal disease Febrile neutropenia Surg UGIB Multiple Trauma(TFT) Renal stone-,ESWL Ostomy Replantation ต่ออวัยวะ HI

10 เรื่องที่จะทำclinical tracer
OB-Gyn CA ovary GDM Preterm Ectopic คลินิกพร้อมรัก Ortho Open fracture C-spine injury Fracture around hip Arthroplasty of Hip & Knee Compartment syndrome&Vascular Injury

11 เรื่องที่จะทำclinical tracer
Pediatric Pre term DHF Thallasemia HIV Leukemia PPHN Eye Cataract Corneal ulcer ENT Orbital cellulitis UAO Hearing aid

12 เรื่องที่จะทำclinical tracer
OPD DM ER Excellence center Cancer Cardiac Trauma Newborn


ดาวน์โหลด ppt การบ้านสรพ. 16ธค.54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google