งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL
นางสาวสุปริญญา พิทักษ์พัฒนกุล KU

2 ส่วนของ Server

3 ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมา

4 การออกแบบหน้า Web application
การจัดการกับฐานข้อมูลผ่าน โปรแกรมDreamweaver มีการเพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง insert มีการแก้ไขข้อมูลด้วยคำสั่ง update มีการลบข้อมูลด้วยคำสั่ง delete

5 เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ
หน้าสำหรับ Log in เข้าระบบ เมื่อ user เป็นหมอ เข้ามาในระบบ

6 เมื่อ user log in เข้ามาในระบบ
สามารถดูข้อมูลคนไข้ได้ทั้งหมดในฐานข้อมูล หรือจะให้แสดงเฉพาะคนไข้ที่ดูแลก็ได้

7 หมอสามารถดูเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในความดูแล
จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในความดูแลเท่านั้น

8 เมื่อ user เป็นพยาบาล เข้ามาในระบบ (สมมุติว่า พยาบาลอยู่ตึก tesa1)

9 จะแสดงแต่รายชื่อของคนไข้ที่อยู่ในตึกเดียวกับพยาบาลที่เข้ามาในระบบ
พยาบาลสามารถทำการแก้ไขข้อมูลคนไข้ได้

10 สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้

11 Operator สามารถ regis user ได้

12 สามารถเพิ่ม user เข้าใช้ในระบบได้

13 Operator สามารถ regis patient ได้

14 สามารถเพิ่ม patient เข้าในระบบได้

15 JAMP II mini Client Install fedora in Vmware Install JAMP II mini SDK
Using cross complier Using Serial port

16 Installing SDK Copy all file in jamp II mini CD-ROM Run setup.sh
mkdir /jamp2mini cp /media/Jamp\ 2\ mini/* /jamp2mini -R Run setup.sh cd /jamp2mini /setup.sh Set path variable Add :/usr/local/arm/3.4/bin:/usr/local/arm/ elf/bin in .bash_profile in home directory

17 Using cross complier Use arm-linux-gcc instead of gcc
arm-linux-gcc hello.c –o hello Transfer and run the executable file on JAMP II mini On fedora, copy executable file to flashdrive cp hello /media/FLASHDRIVE/ On JAMP II mini, run executable file. cd /media /hello

18 Using serial port ในระบบ UNIX จะมอง Device ต่างๆเป็นไฟล์ โดยมีฟังก์ชั่นหลักที่ใช้งาน ดังนี้ open() read() write() close()

19 Configuring serial port
การตั้งค่าในการรับส่งข้อมูลทาง Serial port นั้นจะทำโดยการตั้งค่าใน struct termios ซึ่งถูกประกาศไว้ใน termios.h ภายใน struct termios จะมีตัวแปร c_cflag ใช้ในการเซต Data length Parity Stop bit มีฟังก์ชั่นหลักในการใช้งานดังนี้ tcgerattr() cfsetispeed() cfsetospeed() tcsetattr()

20 Problem ในการส่งข้อมูลแบบผ่าน serial แบบ canonical จะมีตัวอักษรนำข้อมูล ออกมา 1 ตัว ไม่สามารถทำการ cross compile driver ของ usb wifi ได้ ยังไม่ทราบ protocol การเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์

21 Next plan ศึกษาการ cross compile driver usb wifi
ศึกษาการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลผ่าน Network ออกแบบโปรโตคอลการส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Sever


ดาวน์โหลด ppt Patient Monitoring ผู้จัดโดย นายกันต์ ศิริงามเพ็ญ KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google