งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Command Line Interface อ. ดร. ธรา อั่งสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Command Line Interface อ. ดร. ธรา อั่งสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Command Line Interface อ. ดร. ธรา อั่งสกุล

2 วัตถุประสงค์  รู้จักการใช้งาน Command Line Interface

3 Command Line Interface (CLI)  CLI คืออะไร  angskun@se rver:~$  ใช้คีย์บอร์ด เท่านั้น  รันคำสั่งได้ทุก คำสั่ง  ใช้งาน low- level ได้  ทำไมควรใช้ CLI  มีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐาน  ใช้งาน อัตโนมัติ ▪Scripting

4 Program, Command, Process  Program  แฟ้มข้อมูลที่ ทำงานเพื่อได้ ผลลัพธ์ ▪/bin/hostname ▪/bin/ls ▪/usr/bin/wget  Options  program -o – option file.txt  Command  Program + Options ที่ผู้ใช้ สั่งใน CLI ▪hostname -d - v ▪ls -l ~/ ▪wget online_file.txt  Process  Command ที่ ทำงานอยู่

5 การใช้งาน Command Line  angskun@se rver:~$ date angskun@se rver  Fri Jul 17 01:39:31 ICT 2009  Options (-, –)  cp -R dir1 dir2  การหาชื่อ โปรแกรม  apropos “copy file” ▪cp(1) - copy files  การหา วิธีการใช้งาน ของโปรแกรม  man cp

6 Pipe, Redirect, Scripting  Pipe และ Redirect  ls | sort > list.txt  data >> date.txt  Scripting  vi a.sh ▪#!/bin/bash ▪data > d.txt  chmod +x./a.sh ./a.sh


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Command Line Interface อ. ดร. ธรา อั่งสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google