งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าเว็บห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคลิกเลือกที่คำว่า ฐานข้อมูลหนังสือ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บสืบค้น

2 การใช้ Borrower Info บัตรสีส้ม รหัส 280 0000 XXXX
กรอกเลขบาร์โค้ด 11 หลักแล้ว Login เข้าสู่ระบบ บัตรสีส้ม รหัส XXXX บัตรสีขาว รหัส XXXXX บัตรสีแดง รหัส XXXX หรือเข้าเว็บ แล้วคลิกเลือกหัวข้อ Borrower Info.

3 Account Overview หน้า Borrower Info. หน้าหลักแสดงข้อมูลทั้งหมด

4 Checked Out/Renew ยืมได้ไม่เกินคนละ 20 เล่ม นาน 15 วัน
วันกำหนดส่ง คลิกเลือกหนังสือแล้วคลิก Renew Checked Out/Renew แสดงหนังสือที่ยืม และสามารถ Renew หนังสือได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ก่อนวันหมดอายุ แต่ถ้าหนังสือนั้นมีค้างค่าปรับ หรือ มีคนจองต่อจะไม่สามารถ Renew ได้ ยืมได้ไม่เกินคนละ 20 เล่ม นาน 15 วัน

5 Holds 1 2 รายการหนังสือที่จอง ถ้าหนังสือจองสำเร็จ ข้อมูลจะถูกเลื่อนไปช่องบน 3 1. Position คือ ลำดับที่ในการจองหนังสือ Cancel Request คลิกถ้าต้องการยกเลิกการจอง 2. Expires คือ วันที่หมดอายุในการจอง หากผู้ยืมก่อนหน้านี้ ไม่นำหนังสือมาคืนภายในเวลา ที่ระบบแจ้งไว้ การจองครั้งนี้ก็จะถูกยกเลิกจากระบบ ต้องจองใหม่

6 Fines/Blocks Fines/Blocks ตรวจสอบข้อมูลการค้างค่าปรับหนังสือ และการแจ้งเตือนต่างๆ

7 Profile


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google