งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ชื่อรหัสกลุ่ม นานวิษณุ มิครเอม 51102010614B05 นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ชื่อรหัสกลุ่ม นานวิษณุ มิครเอม 51102010614B05 นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ชื่อรหัสกลุ่ม นานวิษณุ มิครเอม 51102010614B05 นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์

2 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ - ตัวอย่างซอฟต์แวร์ - ประเภทของซอฟต์แวร์ - เหตุผลที่ชอบ - ความสามารถของซอฟต์แวร์ - เว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

3 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ POPular Dictionary

4 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ POPular Dictionary เป็นโปรแกรมพจนานุกรม ที่ อำนวยความสะดวก ในการค้นหาความหมายของ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ - ไทย - อังกฤษ เพิ่มความ คล่องตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อย่างที่คุณต้องการ

5 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ POPular Dictionary จะช่วยให้คุณค้นหาคำศัพท์ได้แบบ เร่งด่วน หลายวิธี เพียงใช้ปลายเมาส์ชี้ที่คำศัพท์ หรือ ไฮไลท์คำที่ต้องการแปลความหมาย หรือป้อนคำศัพท์ใน กล่องข้อความ ก็สามารถทราบความหมายของคำศัพท์ ได้ทันที ทั้งความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอใน MS Office หรือในอินเทอร์เน็ต แม้แต่คำศัพท์บนเมนู และทุกที่ ทุกโปรแกรม พร้อมออกเสียงภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องทุกคำ

6 ประเภทของซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ Commercial software

7 เหตุผลที่ชอบ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ เพราะเป็นโปรแกรมที่เป็น ประโยชน์ ช่วยทำให้การเรียน ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น

8 ความสามารถของ ซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง POPular Dictionary ใช้ฐานข้อมูลคำศัพท์ที่ครบถ้วน ทันสมัย มีประสิทธิภาพการแปลสูง จากพจนานุกรมไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ฉบับมาตรฐานของอาจารย์เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ ผู้ชำนาญการเขียน และเรียบเรียงพจนานุกรม ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 40 ปี มีผลงานการแปล และยอดจำหน่ายสูงที่สุดเล่ม หนึ่ง พจนานุกรมฉบับเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ ได้รับการปรับปรุง แก้ไขและเรียบเรียงใหม่ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย อธิบายความหมาย ของคำศัพท์อย่างละเอียด เข้าใจง่าย ครอบคลุมกว้างขวาง มีการ เพิ่มคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแทรกเสริมคำแปลภาษาไทย และ เพิ่มตัวอย่างประโยค และรวบรวมสำนวนที่ใช้กันบ่อย คำตรงข้าม และคำอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน นักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลทั่วไป

9 ความสามารถของ ซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ พิเศษสุดกับ WordFast Translator WordFast Translator โปรแกรมแปลประโยค ภาษาอังกฤษเป็นไทย ที่ใช้แปลข้อความ ภาษาอังกฤษได้ทุกประโยคครบทั้ง 12 กาล บท สนทนา คำถามและไวยากรณ์พิเศษอื่นๆ ทั้งยังแปล สำนวนภาษาอังกฤษได้ถึง 4 คำและแปลข้ามศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายการ คำศัพท์ ที่ไม่พบในฐานข้อมูลหลังการแปล และ แก้ไขหรือเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์ ได้ด้วยตัวคุณเอง อีกด้วย สามารถแปลเอกสารได้คราวละหลายหน้า

10 ความสามารถของ ซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ ความสามารถพิเศษอื่นที่น่าใช้ POPular Dictionary ยังมีส่วนช่วยพัฒนา ความสามารถ ในการจดจำข้อมูล คำศัพท์ของผู้ใช้ ด้วย การสร้างแบบทดสอบความจำอัตโนมัติ แสดงและ พิมพ์ รายงานผลการทดสอบการจำคำศัพท์ การพิมพ์รายการ คำศัพท์ ที่แปลเพื่อใช้ทบทวนภายหลัง นอกจากนี้ยังมี POPular Dictionary Extras โปรแกรมอำนวยความ สะดวกเกี่ยวกับการจัดการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณ ได้เลือกใช้ ทั้ง Calculator, Addresses, Memo, Schedule, To Do List หรือ Personal Expenses และ คุณสมบัติอื่นๆอีกมาก โดยแยกข้อมูลการใช้โปรแกรม ของผู้ใช้เครื่องแต่ละคนได้อย่างไม่จำกัด

11 ความสามารถของ ซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุ ศาตร์ ความต้องการของระบบ (System Requirements) - โปรแกรม POPular Dictionary บรรจุคำศัพท์ภาษาอังกฤษและ ไทยกว่า 200,000 คำ พร้อมการทำงาน ที่ซับซ้อน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นจึงใช้ได้ดีกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ Pentium 200 ขึ้นไป - หน่วยความจำ RAM 32 MB - ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 95/98/2000/ME - CD-ROM Drive ท Sound Card & Speaker

12 เว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์ ที่เว็บไซต์ 1www.siamguru.com 2www. populardictionary.com


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ ชื่อรหัสกลุ่ม นานวิษณุ มิครเอม 51102010614B05 นายวิษณุ มิตรเอม รหัสนิสิต 51102010614 กลุ่ม B05 คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัสดุศาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google