งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาลระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาลระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาลระนอง
อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาลระนอง เริ่มเรียนแล้วนะ

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง 2. บอกมาตราตัวสะกด แม่ ก กาได้ถูกต้อง 3. อ่านและเขียนคำที่สะกดตรงมาตราได้ถูกต้อง 4. อ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา ได้ถูกต้อง ปิดโปรแกรม

3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่มาตรา ก. 2 มาตรา
1. มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่มาตรา ก. 2 มาตรา ข. 4 มาตรา ค. 8 มาตรา ง มาตรา

4 ถูกต้องแล้วครับ ทำข้อต่อไป

5 ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป

6 แบบทดสอบก่อนเรียน ก. แม่กง ข.แม่ ก กา ค. แม่กด ง. แม่กน
2. มาตราที่ไม่มีตัวสะกดเรียกว่าอะไร ก. แม่กง ข.แม่ ก กา ค. แม่กด ง. แม่กน

7 ถูกต้องแล้วครับ กลับไปเมนูหลัก

8 ทำใหม่อีกครั้ง กลับไปเมนูหลัก

9 กลับไปเมนูหลัก มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระเพื่อให้มีเสียงตามต้องการ มี 8 มาตราแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ตัวสะกดตรงมาตรา ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา หน้าต่อไป

10 แม่กก ได้แก่คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ได้แก่
กลับไปเมนูหลัก แม่กก ได้แก่คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ได้แก่ ก สะกด เช่น นก ครก คึกคัก ข สะกด เช่น สุข เลข สุนัข ค สะกด เช่น นาค ภาค วรรค ฆ สะกด เช่น เมฆ มัฆวาน หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อรวสา พยุห์ โรงเรียนอนุบาลระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google