งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหมู่(Combination)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหมู่(Combination)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหมู่(Combination)

2 การจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จาก n สิ่ง คือ การหาจำนวนสับเซตขนาด r ของเซตขนาด n
พิจารณาการจัดหมู่ของตัวอักษร 2 ตัว จากเซต S = {A, B, C} แล้วหาข้อสรุป

3 Examples จงหาจำนวนวิธีจัดหมู่คน 5 คนโดยเลือกมาคราวละ 3 คน
จงหาจำนวนวิธีในการเลือกกรรมการ 5 คน จาก 9 คน จงหาจำนวนวิธีในการแบ่งกลุ่มสิ่งของ 10 ชิ้น ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้มีกลุ่มละ 4 ชิ้น และ 6 ชิ้นตามลำดับ

4 การจัดหมู่ จำนวนวิธีในการเลือกสิ่งของ r สิ่ง จากสิ่งของ n สิ่ง
เรียกว่า จำนวนวิธีของการจัดหมู่ของ n สิ่ง ทีละ r สิ่ง เขียนแทนด้วย C(n, r) หรือ

5 Examples จงคำนวณ C(7, 4) C(6, 5) C(4, 4)
2. จงหาจำนวนวิธีในการทำสลัดที่แตกต่างกันจาก ผักกาดหอม ผักเอสกาโร ผักเอนไดฟ ผักวอเตอรเดรส ผักชิโครี 3. มีสระ 5 ตัวและพยัญชนะ 7 ตัว จงหาจำนวนวิธีในการสร้างคำที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่แตกต่างกัน 4 ตัว และสระที่แตกต่างกัน 3 ตัว โดยที่คำเหล่านั้นอาจไม่มีความหมายก็ได้

6 จงหาข้อสรุป C(n, r) = C(n, n-r) C(n, n) = C(n, 0) = 1 C(n, 1) = C(n, n-1) = n

7


ดาวน์โหลด ppt การจัดหมู่(Combination)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google