งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้นอนุบาล 1 เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้นอนุบาล 1 เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้นอนุบาล 1 เรื่อง
เตรียมความพร้อม ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2 เลือกรายการที่ต้องการ
จุดประสงค์ บทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน ออกจากโปรแกรม

3 ผู้พัฒนาบทเรียน นางจรรยา อับดุลลากาซิม ครู คศ. 1
กลับหน้าหลัก นางจรรยา อับดุลลากาซิม ครู คศ. 1 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมและปลูกฝังทักษะพื้นฐาน ทางด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต การเปรียบเทียบ การใช้สายตา การจัดหมวดหมู่ จัดภาพตามลำดับอนุกรม การจำและการนับตัวเลข กลับหน้าหลัก

5 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

6 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีขนาดเล็กที่สุด
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

7 ใช้เมาส์คลิกภาพที่สั้นที่สุด
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

8 ใช้เมาส์คลิกภาพที่ยาวที่สุด
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

9 ใช้เมาส์คลิกภาพที่ต่างจากพวก
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

10 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพแรก
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

11 ใช้เมาส์คลิกภาพที่เป็นพวกเดียวกับภาพแรก
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

12 ใช้เมาส์คลิกภาพที่แรเงาให้ตรงกับภาพแรก
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

13 ใช้เมาส์คลิกภาพที่จะเรียงลำดับต่อไป
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

14 ใช้เมาส์คลิกจำนวนที่ตรงกับภาพ
1 2 5 3 4 6 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

15 ใช้เมาส์คลิกจำนวนที่ตรงกับภาพ
6 9 8 7 3 10 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

16 ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้
6 5 4 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

17 ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้
3 2 7 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

18 ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวนตัวเลขไทยที่กำหนดให้
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

19 ใช้เมาส์คลิกภาพตามจำนวนตัวเลขไทยที่กำหนดให้
๑๐ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

20 ใช้เมาส์คลิกตัวเลขไทยให้ตรงกับเลขอารบิค
2 4 6 กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

21 ใช้เมาส์คลิกคำอ่านที่ตรงกับจำนวนที่กำหนดให้
หนึ่ง 3 สาม 5 ห้า หก 7 เจ็ด แปด กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

22 ใช้เมาส์คลิกคำอ่านที่ตรงกับจำนวนที่กำหนดให้
2 สาม สอง 9 สี่ เก้า 10 สิบ ๑๐ หก กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

23 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีจำนวนเท่ากันกับภาพแรก
กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป ย้อนกลับ

24 ใช้เมาส์คลิกภาพที่มีจำนวนเท่ากันกับภาพแรก
กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

25 ต้องการออกจากโปรแกรม
ใช่ ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ CAI ชั้นอนุบาล 1 เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google