งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ

2 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
Tawak Tawak เป็นเครื่องดนตรีผลิตจากทองเหลือง พบ ที่ซาราวักบนเกาะบอร์เนียว เครื่องดนตรีที่ทำจากทองเหลือง ของบรูไน

3 ประเทศกัมพูชา Tro ซอกัมพูชาเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องสาย ของกัมพูชา ตัวซอท ามาจากกะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ปลาย ข้างหนึ่งจะถูกปิดด้วยหนังสัตว์ สายทั้งสามท ามาจากเส้นไหม

4 ประเทศลาว Khene เป็นเครื่องเป่ามีสิ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านสิ้น โลหะไป ตามล าไม้ที่เป็นลูกแคน

5 ประเทศอินโดนีเซีย Gambang หรือที่เรียกว่า Gambang kayu (Gambang ไม้) เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกับ ระนาดที่ใช้ในหมู่ชาวอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ในวงมโหรี Gamelan และ Kulintang

6 ประเทศมาเลเซีย Drum เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลอง มีลักษณะพิเศษ

7 ประเทศเมียนมาร์ Saung เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง Saung มี ลักษณะเฉพาะ มี จุดเด่นตรงที่เป็นพิณโบราณของชาวพื้นเมืองที่ยังคงอยู่จนถึง ทุกวันนี้

8 ประเทศฟิลิปปินส์ Gangsa เป็นเครื่องดนตรีประกอบการเด้นแบบพื้นเมือง และใช้ในการขอพรจากพระเจ้าเพื่อให้โชคดี

9 ประเทศสิงคโปร์ Veena เป็นเครื่องดีดที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในดนตรี Carnatic

10 ประเทศไทย ระนาด เอก เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกรับ เริ่มมี การนำเอาระนาดเอกมาประสมในวงดนตรีในสมัยกรุงศรี อยุธยา

11 ประเทศเวียดนาม Dan tranh Dan tranh เป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย
(เครื่องดีด) มีลักษณะคล้ายพิณ มีสายทั้งหมด 16สาความยาว ประมาณ100 ซม

12 ประเทศจีน พิณหลิวเป็นเครื่องดนตรีประเภทพิณชนิดหนึ่ง เนื่องจากทำ ด้วยไม้หลิว และมีสัณฐานคล้าย ๆ กับใบหลิว จึงได้รับชื่อ เรียกว่า พิณหลิวหรือ”พิณใบหลิว”

13 ประเทศอินเดีย ซีต้ามีลักษณะใหญ่และยาวมาก แต่ที่แปลกกว่าเครื่องดนตรี ชนิดอื่นๆ คือช่องต่างๆบนคอสามารถย้ายตำแหน่งได้

14 ประเทศญี่ปุ่น ซามิเซ็ง  เครื่องดนตรีสามสายนี้นำเข้ามาจากเกาะริวกิว (โอกินาวา) สู่ แผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 

15 ประเทศเกาหลี  คายากึม มีลักษณะคล้ายขิม มี 12 สายบรรเลงเพลงได้เกือบ ทุกประเภท เกียวมุน- โก มี 7 สาย ให้เสียงลี้ลับและอ่อนละมุน

16 ประเทศอังกฤษ Trumpet เครื่องเป่ารูปร่างยาวทำจากโลหะ โดยปกติจะ ประกอบด้วย 4 ส่วน มักใช้เล่นใน Fanfares หรือ Pageants ใช้ป่าวประกาศหรือเหตุการณ์สำคัญ

17 ประเทศเยอรมัน พิคโคโล เป็นขลุ่ยขนาดเล็กลักษณะคล้ายๆกับฟลุต.


ดาวน์โหลด ppt เครื่องดนตรีของประเทศต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google