งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องดนตรีไทย นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม ม.4/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องดนตรีไทย นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม ม.4/1 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องดนตรีไทย นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม ม.4/1 เลขที่ 20

2 สารบัญ เครื่องดีด เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องสี เครื่องตี เครื่องตี เครื่องเป่า เครื่องเป่า

3 เครื่องดีด เป็นเครื่องสายที่มีกระโหลกเสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียง เป็นเครื่องสายที่มีกระโหลกเสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียง เครื่องมือประเภทนี้มีกำเนิดจากประเทศทาง ตะวันออกคือบรรดาประเทศในทวีปเอเซีย เครื่องมือประเภทนี้มีกำเนิดจากประเทศทาง ตะวันออกคือบรรดาประเทศในทวีปเอเซีย

4 จะเข้ ได้รับอิทธิพลจากมอญ เดิมทำเป็น รูปร่าง เหมือน จระเข้ ได้รับอิทธิพลจากมอญ เดิมทำเป็น รูปร่าง เหมือน จระเข้ จระเข้ ไทยใช้จะเข้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และคง เล่นอย่างบรรเลงเดียว จระเข้ ไทยใช้จะเข้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา และคง เล่นอย่างบรรเลงเดียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ได้นำจะเข้เข้ามาผสมแทนกระจับปี่ เพราะเสียงดีกว่าและดีดได้สะดวกกว่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ได้นำจะเข้เข้ามาผสมแทนกระจับปี่ เพราะเสียงดีกว่าและดีดได้สะดวกกว่า

5 กระจับปี่ เป็นพิณชนิดหนึ่ง มี ๔ สาย เป็นพิณชนิดหนึ่ง มี ๔ สาย กระพุ้งพิณมีลักษณะ เป็นกล่องแบน รูปทรง สี่เหลี่ยมคางหมูมุมมน ด้านหน้าทำเป็นช่อง ให้ เสียงกังวาน กระพุ้งพิณมีลักษณะ เป็นกล่องแบน รูปทรง สี่เหลี่ยมคางหมูมุมมน ด้านหน้าทำเป็นช่อง ให้ เสียงกังวาน ตรงปลายทวนมีลิ่มสลักเป็นลูกบิดไม้ ตรงปลายทวนมีลิ่มสลักเป็นลูกบิดไม้

6 พิณ พิณมีกำเนิดในประเทศ ทางตะวันออก พิณมีกำเนิดในประเทศ ทางตะวันออก พิณโบราณเรียนพิณน้ำเต้า ซึ่งมีลักษณะเป็น พิณสายเดี่ยว พิณโบราณเรียนพิณน้ำเต้า ซึ่งมีลักษณะเป็น พิณสายเดี่ยว สันนิษฐานว่าชาวอินเดียนำมาแพร่หลาย ใน ดินแดนสุวรรณภูมิ สันนิษฐานว่าชาวอินเดียนำมาแพร่หลาย ใน ดินแดนสุวรรณภูมิ

7 เครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คัน ชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมี อยู่ ๓ ชนิด เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คัน ชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ ซึ่งมี อยู่ ๓ ชนิด

8 ซอด้วง เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย ให้เสียงสูงแหลม เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย ให้เสียงสูงแหลม มีรูปร่างคล้ายเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า ด้วง มีรูปร่างคล้ายเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า ด้วง

9 ซอสามสาย เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย มีมาแต่โบราณ มี เสียงไพเราะ นุ่มนวล เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย มีมาแต่โบราณ มี เสียงไพเราะ นุ่มนวล รูปร่างวิจิตรสวยงามกว่าซอชนิดอื่น ถือเป็น เครื่องดนตรีชั้นสูง ใช้ในราชสำนัก รูปร่างวิจิตรสวยงามกว่าซอชนิดอื่น ถือเป็น เครื่องดนตรีชั้นสูง ใช้ในราชสำนัก

10 เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการ ใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการ ใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี เป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์ รู้จักใช้ เป็นเครื่องดนตรีประเภท เก่าแก่ที่สุดที่ที่มนุษย์ รู้จักใช้

11 กรับพวง ทำด้วยไม้หรือโลหะ ลักษณะเป็นแผ่นบาง หลายแผ่นร้อยเข้าด้วยกัน ใช้ไม้หนาสองชิ้น ประกับไว้ ทำด้วยไม้หรือโลหะ ลักษณะเป็นแผ่นบาง หลายแผ่นร้อยเข้าด้วยกัน ใช้ไม้หนาสองชิ้น ประกับไว้

12 กรับเสภา ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีสันมน ลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มีสันมน

13 เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ อุปกรณ์ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วย การเจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียง ได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ยชนิดต่าง ๆ ปี่ ชนิดต่าง ๆ และแคน เป็นต้น ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วย การเจาะรูและทำลิ้น เพื่อให้เกิดระดับเสียง ได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ยชนิดต่าง ๆ ปี่ ชนิดต่าง ๆ และแคน เป็นต้น

14 แตรงอน เดิมคงทำจากเขาสัตว์ เดิมคงทำจากเขาสัตว์ ท่อนแรกเป็นหลอดโค้งเรียวยาว สำหรับเป่า ลมปาก ท่อนแรกเป็นหลอดโค้งเรียวยาว สำหรับเป่า ลมปาก ตรงที่เป่าทำให้บานรับกับริมฝีปาก เรียกว่า " กำพวด " ตรงที่เป่าทำให้บานรับกับริมฝีปาก เรียกว่า " กำพวด "

15 ปี่ไฉน เป็นปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ เป็นปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า " เลาปี่ " ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า " เลาปี่ " ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า " ลำโพง " ทำด้วยไม้ หรืองา ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า " ลำโพง " ทำด้วยไม้ หรืองา

16 อ้างอิง http://www1.mod.go.th/heritage/nation/mu sical/music.htm http://www1.mod.go.th/heritage/nation/mu sical/music.htm http://www1.mod.go.th/heritage/nation/mu sical/music.htm http://www1.mod.go.th/heritage/nation/mu sical/music.htm http://www.bs.ac.th/musicthai/ http://www.bs.ac.th/musicthai/ http://www.bs.ac.th/musicthai/ http://www.bs.ac.th/musicthai/ http://www.culture.go.th/research/musical/ html/th.htm http://www.culture.go.th/research/musical/ html/th.htm http://www.culture.go.th/research/musical/ html/th.htm http://www.culture.go.th/research/musical/ html/th.htm http://th.wikipedia.org/wiki/% http://th.wikipedia.org/wiki/% http://th.wikipedia.org/wiki/% http://th.wikipedia.org/wiki/% http://www. เครื่องดนตรีไทย.com/ http://www. เครื่องดนตรีไทย.com/ http://www. เครื่องดนตรีไทย.com/ http://www. เครื่องดนตรีไทย.com/


ดาวน์โหลด ppt เครื่องดนตรีไทย นางสาวสุชาวดี เจริญธรรม ม.4/1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google