งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" สร้างตลาดออนไลน์... ด้วย ปลายนิ้วสัมผัส " การเตรียมความพร้อมสู่ Global ด้วยกลยุทธการ ตลาด Digital สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" สร้างตลาดออนไลน์... ด้วย ปลายนิ้วสัมผัส " การเตรียมความพร้อมสู่ Global ด้วยกลยุทธการ ตลาด Digital สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 " สร้างตลาดออนไลน์... ด้วย ปลายนิ้วสัมผัส " การเตรียมความพร้อมสู่ Global ด้วยกลยุทธการ ตลาด Digital สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail: thaimarketonline@gmail.comthaimarketonline@gmail.com โทร 084-140-6000

2 หัวข้อ หลักการทำธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ + นวัตกรรม กรณีศึกษา กล้วยตากออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำเว็บไซต์อย่างไร ? โซเชียล เน็ทเวอร์ค พลังสังคมใหม่ของ ผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ตอบคำถาม

3 การเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย / สนอง ความต้องการ / ราคา สื่อ / การเข้าถึง / ความถี่ / ความเข้าใจ กลยุทธ์ / กระบวนการ จุดแข็ง / เรื่องราว สินค้า - บริการ

4 หลักคิดการทำธุรกิจ ความชอบ ความสามารถ ความเหมาะสม ความต้องการ สถานการณ์ – เศรษฐกิจ - ภาวะโลกร้อน - น้ำมันขึ้น ราคา - คู่แข่ง เทศกาล - อาหารเจ - ขนมไหว้พระจันทร์ - คริสต์มาส - วาเลนไทน์ - ปีใหม่ ทำเล - คมนาคมสะดวก วัฒนธรรม - แฟชั่น - บันเทิง

5 สินค้าหรือบริการ ใครเป็นผู้ใช้ มีประโยชน์อย่างไร ทำไมต้องซื้อ ( ในเมื่อมีคู่แข่งให้เลือกด้วย ) ใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อ ( ผู้ปกครอง ) กำลังซื้อ ( รายได้ ) พฤติกรรมการซื้อ ( ซื้อที่ไหน / ความถี่ในการซื้อ / เทศกาล ) การออกแบบ Design + Innovation

6

7

8 ธุรกิจในอนาคต สุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่ดีเยี่ยม

9 Nemesit เนเมสิทธิ์ N = Name ชื่อ : จำง่าย สื่อถึงธุรกิจ E = Electronic &Technology เทคโนโลยี : เพิ่มประสิทธิภาพ ( ลด ต้นทุน - บริการรวดเร็วขึ้น ) ดึงดูดความ สนใจ M = Media สื่อ : ประชาสัมพันธ์ E = Effective รสชาติ : มาตรฐาน, ตลาดยอมรับ S = Strengths จุดแข็ง : ข้อแตกต่างจากคู่แข่ง, สร้างความได้เปรียบ I = Income รายได้ : ที่มาของเงิน T = Test ทดสอบ : วิจัยผลิตภัณฑ์ และเปิด โอกาสให้ลูกค้าทดสอบผลิตภัณฑ์

10 Name

11 E = Electronic &Technology

12 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระหว่าง การใช้ PDA กับพนักงาน รับ เมนู (1 เครื่องลดบริกร 3 คน ) ราคาค่าเครื่อง PDA / เงินเดือน จำนวน สาขาทั้งหมด จำนวนเครื่อง / สาขา ลดจำนวนคน / สาขา รวมจำนวนเงิน ( บาท ) 15,000 บาท / เครื่อง 300 6 เครื่อง 27,000,000 10,000 บาท / เดือน 300 3 คน 9,000,000

13 Media สื่อควรโดด เด่น เห็นชัด เข้าใจง่าย สาระน่าสนใจ

14 Effective

15 Strengths

16 Income

17 Test

18

19 ความคิดสร้างสรรค์ + นวัตกรรม

20 “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” นวัตกรรมแยกผู้นำกับผู้ตาม ออกจากกัน

21 Product Innovation The process of bringing to life a new product/service to solve the customer's problem benefits

22

23

24

25 " เมื่อความเรียบง่าย คือ ศิลปะขั้นสุด ยอด "

26

27

28

29 What ever you think, think opposite

30 การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หนังสือพิมพ์ ผ้าเช็ด กระจก ห่อของติดฝาผนังเปเปอร์มาเช่กันแดดปกหนังสือ หนังสือกลยุทธ์การคิดสร้างสรรค์ โดย ดร. สุวิทย์ มูลคำ

31 การประเมินความคิด ความเชี่ยวชาญ ที่จะทำให้ได้ผล มีมูลค่าต่อลูกค้า สอดคล้องกับ กลยุทธ์ องค์กร คุ้มค่าต่อการลงทุน

32 The ruler also has two colored magnetic circular rings to keep in check with the month and date.Looks like a perfect way to keep that old school spirit alive each and every day of the year! It has been made in Germany and has been designed by André Klauser. The stainless steel Date Ruleris priced at £15.00.

33 Work Shop About Us Product & Service Strengths + Opportunities Target & Positioning How to Promote / Media Why buy from us

34 กล้วยตากออนไลน์

35 กรณีศึกษา www.BananaClick.com www.BananaClick.com การวางแผนประชาสัมพันธ์ 1. บันทึกเรื่องราวให้เหมือนไดอารี่ ใช้ภาษาที่ง่าย เพื่อให้ความรู้ด้านการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงสาธารณชนในวงกว้าง 2. สินค้าน่าสนใจ ( กล้วยตากจากบางกระทุ่ม พิษณุโลก พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้าง แบรนด์ใหม่ ) 3. คุณค่าของข่าว เป็นประโยชน์ต่อคนอ่าน, ครั้งแรก, ใหญ่ที่สุด, เล็กที่สุด, แปลกและน่าสนใจ, ให้ ความรู้สึก

36 กระบวนทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สินค้าบริการ ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย

37 กรณีศึกษากล้วยตากออนไลน์ ( การ ประชาสัมพันธ์ ) กฏ AIDA Attention Interesting Demand Action

38

39 Bananaclick.com About Us How to start Contact Us Return Policy How to Payment Product/ Service Retail Wholesale Seminar Knowledge Business Marketing Design Electronic Commerce

40

41 การ ประชาสัมพัน ธ์

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 การสร้างเว็บและโปรโมท สื่อภายนอกสื่อภายใน สื่อสิ่งพิมพ์ ไดเร็คเมล / ใบปลิว เสิร์ชเอ็นจิ้น วิทยุอีเมลมาร์เก็ตติ้ง โทรทัศน์เว็บบอร์ด SMS โซเชียลเน็ตเวอร์ค นามบัตร / บรรจุ ภัณฑ์ เว็บไซต์ วิธีการสร้างเว็บไซต์ 1. จ้างบริษัทรับทำเว็บจัดทำ ( ได้แบบตามความต้องการแต่ค่าใช้จ่าย สูง ) 2. ใช้เว็บสำเร็จรูปแบบเสียเงิน ( เลือกแบบได้น้อยแต่ประหยัด ) 3. ใช้เว็บสำเร็จรูปแบบฟรี ( เลือกแบบได้น้อย ไม่มีค่าใช้จ่าย ) 4. ใช้โปรแกรม Open Source ( ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ประหยัด แต่สร้างรูปแบบของตนเองได้

57

58

59

60

61

62 ความแตกต่างระหว่าง โฆษณา กับ โซเชียล มีเดีย โฆษณา เน้นการขาย แย่งความสนใจลูกค้า ผลลัพทธ์สะท้อนจาก ความถี่ และขนาด โซเชียล มีเดีย ช่วยให้คนตัดสินใจซื้อ ลูกค้าตั้งใจที่จะอ่าน ผลลัพท์ขึ้นอยู่กับ “ อิทธ พล ”

63

64 ปัญหาของอีคอมเมิร์ชเมืองไทย ขายของโดยไม่รู้กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ (Product Value) สร้างเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือ สินค้าราคาแพงเกินไป ( รวมค่าขนส่ง ) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสินค้า ( หรือรับเงินค่า สินค้า ) ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ไม่เป็น ไม่มีการรับประกัน

65 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เลือกตั้งโดเมนเนมให้สอดคล้องกับคำค้นหา ของลูกค้า พยายามทำลิงค์จากเว็บต่างๆ มาสู่ลิงค์เราให้ มาก เข้าไปลงทะเบียนที่ www.google.com/addurlwww.google.com/addurl ตรวจสอบคำค้นหาของลูกค้า หาลูกค้าจากเว็บ www.google.com/insights/search www.google.com/insights/search อีเมลไปหาลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง โพสต์ในเว็บท่าที่เกี่ยวข้องเช่น Thaitrade.com ใช้ประโยชน์จาก http://translate.google.co.th/ เรื่องภาษา http://translate.google.co.th/

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 ตอบคำถาม


ดาวน์โหลด ppt " สร้างตลาดออนไลน์... ด้วย ปลายนิ้วสัมผัส " การเตรียมความพร้อมสู่ Global ด้วยกลยุทธการ ตลาด Digital สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google