งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์
สมคิด แก้วเตชะ A.T.C. วัตถุประสงค์ 1.บรรยายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้ 2.ลำดับเหตุการณ์และความสำคัญยุคต่างๆของ กิจการลูกเสือไทยได้ 3.อธิบายโครงสร้างกิจการลูกเสือไทยได้อย่างถูกต้อง

2 ประวัติการลูกเสือไทย 5 ยุค
1.ยุคก่อตั้ง ทรงจัดตั้งกองเสือป่า 1 พ.ค. 2454 ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยเมื่อ 1 กรกฎาคม 2454 ตั้งกองลูกเสือกองแรก ลูกเสือคนแรก นายชัพน์ บุนนาค พระราชทานคติพจน์ลูกเสือ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ทรงตั้งสภากรรมการกลาง พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโท ฝ้าย บุญเลี้ยง

3 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือที่เขาดิน
สมัครเป็นสมาชิกริเริ่มก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลก วัตุประสงค์การตั้งกองลูกเสือ เล็ดลอดไปสืบข่าว ส่งข่าวสารระหว่างกอง ช่วยสะกดรอย ระวังรักษาการติดต่อ คุมเสบียงส่งฐานทัพ รักษาความสงบ พยาบาล

4 เปลี่ยนแปลงการปกครอง
2.ยุคส่งเสริม ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชทานธงประจำกองแก่ลูกเสือมณฑลพายัพ มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 1 ส่งผู้แทนไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับใหม่ ณ รามชนิเวศน์ ส่ง อ.อภัย จันทวิมลร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรเวอร์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง

5 รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ
ทำพิธีถวายราชสดุดีครั้งแรก 25 พ.ย. 2472 ส่งอ.อภัย จันทวิมล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 4 ณ ประเทศฮังการี ส่งอ.กอง วิสุทธารมณ์ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 2 ที่ประเทศสวีเดน พ.ศ.2482 ประกาศใช้ พ.ร.บ. ลูกเสือ ตั้งลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาเป็นครั้งแรกในไทย

6 ปลายรัชกาลที่ 8 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
3.ยุคประคับประคอง ปลายรัชกาลที่ 8 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการลูกเสือซบเซา มีพ.ร.บ.ยุวชนแห่งชาติ 2486 ตั้งยุวชนทหารมีการฝึกอาวุธ โดยได้รับการสนันสนุน จากรัฐบาล มีการชุมนุมลูกเสือระดับจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สกลนคร อุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลถูกลอบปลงพระชนม์

7 4.ยุคก้าวหน้า ก.ระยะเริ่มก้าวหน้า ยกเลิกพรบ.ยุวชนแห่งชาติ สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ส่งผู้แทนร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 9 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

8 ระยะก้าวหน้า เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ จัดอบรมขั้นหัวหน้า จัดตั้งกองลูกเสือ ROVER SCOUTS เปิดอบรมวิชาผู้กำกับทุกประเภท ส่งอ.เพทาย อมาตยกุลร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 1

9 5.ยุคถึงประชาชน มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
กระทรวงศึกษาให้นำล.ส.ไว้ในหลักสูตร น.พ.บุญสม มาร์ตินได้เป็นกรรมการลูกเสือโลก จัดทำพ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2530 นำกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ฝึกอบรมลูกเสืทุกเหล่า ทุกประเภท

10 3.คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
โครงสร้างการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1.คณะลูกเสือแห่งชาติ 2.สภาลูกเสือแห่งชาติ 3.คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 4.สำนักงานคณะกรรมการบริหารงานฯ 5.งานลูกเสือระดับจังหวัด 6.งานลูกเสือระดับอำเภอ 7.งานลูกเสือระดับโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google