งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
เมนู

2 เมนู ประวัติ วีรกรรม ผลงาน อนุสรณ์สถาน

3 ประวัติ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นบุตรคนที่4 ของเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) กำเนิดแต่คุณหญิงฟักเมื่อปีระกา พ.ศ ตรงกับปลายรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถานที่เกิดอยู่ในเขตพระนครตอนเชิงสะพานช้างโรงสี หน้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ กลับ

4 วีรกรรม ในปลายรัชกาลที่๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ญวนชิงเมืองกัมพูชาไปจากไทย ครั้นปีพุทธศักราช๒๓๗๖ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขุนนางญวนที่ปกครองเมืองไซง่อนของญวนเกิดกบฏต่อประเทศญวนและขอความช่วยเหลือจากไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นเป็นโอกาสที่จะชิงกัมพูชาจากญวนจึงโปรดเกล้าให้ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลับ

5 ผลงาน นามเดิมท่านคือ สิงห์ สิงหเสนี ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานับเป็นขุนพลแก้วคู่พระราชบัลลังก์ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกย่องอยู่ตลอดเวลาผลงานที่นับว่ายิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของไทยของท่าน คือ สามารถปราบกบฎเวียงจันทน์จนได้ตัวเจ้าอนุวงศ์มาสำเร็จโทษและตีญวนที่เข้ายึดครองกัมพูชา

6 เจ้าพระยาบดิทรเดชาวางกลยุทธ์ ในการถอยทัพให้ปลอดภัย
เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองกำลังทัพบกและให้เจ้าพระยา พระคลังหน (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่ทัพเรื่อไปสมทบที่หลังกับกองทัพเรื่อบกตีเมืองไซ่ง่อน กองทัพไทยไม่สามารถที่จะสู้รบกับกองทัพญวนที่กำลังเหนือกว่ามากจึงจำต้องถอยทัพกลับ เจ้าพระยาบดิทรเดชาวางกลยุทธ์ ในการถอยทัพให้ปลอดภัย ให้กองทัพญวนที่ไล่ตรามมาได้รับความเสียหายยับเยิน ไม่สามารถทำลายกองทัพไทยได้ กลับ

7 ให้กลับสู่พระบรมโภธิสมภารดังเดิมทำให้แผ่นดินไทยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและท่าน ยังเป็นบคคลสำคัญเพียงท่านเดียวที่มีอนุสาวรีย์อยู่นอกเขตไทย คือตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพุชา ท่านถึงอสัญยกรรมเมื่อ พ.ศ ๒๓๙๘ กลับ

8 อนุสรณ์สถาน 1)เมืองอุดงมีชัย ประเทศกัมพูชา 2)วัดจักวรรดิราชาธิวาส
1)เมืองอุดงมีชัย ประเทศกัมพูชา 2)วัดจักวรรดิราชาธิวาส 3)โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4)วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร 5)ค่ายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 6ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) 7)ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่16 อ.เมือง จ.ยโสธร กลับ

9 ภาคผนวก กลับ

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ เลขที่ ๔๑
จัดทำโดย ด.ญ.อรทัย สิทธิปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ เลขที่ ๔๑ โรงเรียนแก่งคอย เสนอ คุณครูจริญญา ม่วงจีน


ดาวน์โหลด ppt เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google