งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ กับ 10 บทเรียนจาก สหรัฐอเมริกา 3 - 14 ก.ย. 2555 โดย สมิต ทวีเลิศนิธิ SMI.TH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ กับ 10 บทเรียนจาก สหรัฐอเมริกา 3 - 14 ก.ย. 2555 โดย สมิต ทวีเลิศนิธิ SMI.TH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ กับ 10 บทเรียนจาก สหรัฐอเมริกา 3 - 14 ก.ย. 2555 โดย สมิต ทวีเลิศนิธิ SMI.TH

2 1. Stanford & Silicon Valley เทคโนโลยี กับ จิตวิญาณผู้ประกอบการ ความสำเร็จของ Silicon Valley ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย แหล่งงานวิจัย การต่อยอดความรู้จากสิทธิบัตรและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน รวมถึงการสร้างจิตวิญาณ Entrepreneur สู่นักเรียนและนวัตกร

3 2. Bio-X สร้างจุดต่างด้วยสหวิทยาการ ผสานงานวิจัยชีวภาพเข้ากับวิศวกรรม Bio-X เป็นห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ ผสมข้ามสายพันธุ์นำเอาเกษรของวิทยาการอื่นๆ มาเพาะตั้งใจ ให้ความรู้กลายพันธุ์ เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน ตอกย้ำจุดแข็งของ Stanford ด้วยการนำศาสตร์วิศวกรรม มา เป็นฐานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

4 3. Triple Helix ความร่วมมือเพื่อนวัตกรรม ประสาน รัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน ทฤษฎีความร่วมมือ เพื่อสร้างนิเวศของเมือง แห่งนวัตกรรม มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย มหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ภาคเอกชนสร้างงาน สร้างรายได้จากฐานความรู้ ภาครัฐสนับสนุนเอื้อให้เกิดความร่วมมือและ ประสานงาน โดยขาดบทบาทใดไม่ได้ Prof. Henry Etzkowitz

5 4. Angel Investor นักลงทุน+พี่เลี้ยง Jigsaw ที่หายไปของเศรษฐกิจ High Tech Startup ที่เป็น High Tech High Growth ไม่สามารถเติบโตใน นิเวศที่ขาดนักลงทุนที่เรียกว่า Angel Investor ได้ Angel Investor เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อน และเล็งเห็น โอกาสของ Startup ก่อนด้วยประสบการณ์ที่มี สนับสนุนเงิน ลงทุนก้อนแรก แนะนำ เชื่อมโยงโอกาส และทำทุกอย่างเพื่อช่วย ให้นวัตกรสามารถนำงานวิจัยออกสู่ตลาด จนสามารถคืนเงิน ลงทุนตอบแทนได้อย่างสวยงาม

6 5. Keep Austin Weird สเน่ห์แห่งเมืองที่มีชีวิต Austin อาจไม่ใช่ที่สุดของความ High Tech เหมือน Silicon Valley หรือตื่นเต้นเหมือน New York แต่เพราะ Austin มีเรื่องราวที่หลากหลายให้ทุกคนสามารถเดินตามฝันของตนให้เป็นจริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทคโนโลยี นักดนตรี ศิลปิน กวี ที่ Austin คุณจะมีที่ยืนในสังคม

7 6. Good Place Affordable Living คุณภาพชีวิต ค่าครองชีพ ปัจจัยเมืองน่าอยู่ Austin ครองอันดับต้นๆที่คนเก่งๆย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่เพราะค่าครองชีพที่ประหยัดกว่าเมือง อย่าง San Francisco, New York และ Boston โดยเฉพาะราคาบ้านถูกกว่ามากกว่าครึ่ง ในขณะที่คุณภาพชีวิต อยู่ในเกณฑ์ดี ปลอดภัย สวยงาม เดินทางสะดวก มีสาธารณูปโภค สำคัญครบครัน

8 7. Austin Film Society ภาพยนตร์ เชื่อมศิลปะกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่เพียงสร้างงานให้กับนักแสดง ศิลปินแขนงต่างๆแล้ว ยังสร้างงาน ให้กับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค เมื่อมีการสร้างฉากถ่ายทำ แถมสร้างรายได้ให้กับโรงแรมร้านอาหาร เมื่อมีนำทีมงานมาอาศัยถ่ายทำอย่างครบวงจร

9 8. Oklahoma City MAP Project เปลี่ยนเมือง เปลี่ยนมุมมอง Oklahoma City เห็นว่าเมืองที่มีสเน่ห์สามารถดึงดูดคนให้คนเก่งๆมาอาศัยได้ ในขณะที่เมืองเก่าดูซึมเศร้า แต่ผู้บริหารเมืองได้ร่วมกันคิด และสร้างสถานที่ น่าสนใจต่างๆขึ้น เช่นพิพิธภัณฑ์ ประติมากรรมกลางแจ้ง ร้านอาหาร แม่น้ำ และการล่องเรือในคลองที่คนสร้างขึ้น

10 9. Creative Oklahoma ไม่มัวรีรอ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ Creative Oklahoma เริ่มต้น 6 ปีก่อนหน้าเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ทั้งสองเมืองมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการให้เมืองของเรา เจริญ น่าอยู่ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดร่มหงาย รวบรวมกิจกรรม และเชิญชวนคนเข้ามาทำงาน Creative เพื่อเมือง โดยไม่ได้บังคับหรือกะเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

11 10. Strong Give Back Culture เมื่อได้รับต้องให้กลับคืนสังคม สิ่งที่ทำให้ America สามารถสร้างนวัตกรรม กล้าลงทุน ต่อยอดคิดค้น เพราะด้วยการที่คนที่ประสบ ความสำเร็จแล้วไม่คอยดูอยู่เฉยๆ แต่พร้อมที่จะให้กลับคืนสู่สังคม รุ่นน้อง เยาวชน นักคิด นักฝัน ผ่านการสอน การฝึกฝน การลงทุน การแนะนำ และการอาสามาทำงานโดยไม่รับผลตอบแทน


ดาวน์โหลด ppt เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ กับ 10 บทเรียนจาก สหรัฐอเมริกา 3 - 14 ก.ย. 2555 โดย สมิต ทวีเลิศนิธิ SMI.TH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google