งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554

2 ศักยภาพทางวิชาการ ทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ
ศักยภาพทางวิชาการ ทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ

3 ข้อคิดจาก Teach like your hair’s on fire: ครูนอกกรอบห้องเรียนนอกแบบ Rafe Esquith
การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคม การพัฒนานักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า

4 การสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
KM การจัดทำ มคอ.2 ของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ KM การจัดทำ มคอ.3 ของคณะบริหารธุรกิจ

5

6 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
เรฟ เอสวิท จะเผยนวัตกรรมการสอน 3 อย่างที่เขาใช้กับเด็กนักเรียนของเขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน: เรื่องเงินทองที่เด็กต้องรู้  การใช้ศิลปะแขนงต่างๆ เป็นสื่อการเรียนรู้ การเปิดโลกทัศน์ด้วยการทัศนศึกษา และแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมทั้งสามอย่างจะช่วยในการอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะและทักษะที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นได้อย่างไร

7 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้นำหลักการคิดของ เรฟ เอสควิท (Rafe Esquith) ครูประถมในสหรัฐอมริกามาประยุกต์ให้เห็นบทบาทและภาพที่ชัดของครูสอนดีไว้ 6 ประการด้วยกัน ประการแรก หากครูต้องการให้เด็กขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจเรียน ครูต้องทำให้เห็นว่าครูก็ขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจสอนไม่ต่างกัน ประการที่ 2 การสอบสำคัญก็จริง แต่ไม่สำคัญเท่ากับการที่ช่วยเด็กให้เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีคุณค่า ประการที่ 3 การเรียนการสอนต้องเป็นแบบบูรณาการทักษะต่างๆ ต้องเป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงเพื่อคะแนนสอบ

8 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
ประการที่ 4 เด็กๆ จะกลายเป็นนักอ่านตลอดชีวิต หากเขาได้อ่านหนังสือดีๆ ที่ทำให้เขาร้องไห้หรือหัวเราะไปกับตัวละครได้ ประการที่ 5 ศิลปะแทบทุกแขนงเป็นเครื่องมือวิเศษในการสอนเด็กๆ ศิลปะเปิดโอกาสให้เด็กๆ รักษาความเป็นตัวของตัวเองในท่ามกลางสังคมที่สนใจแต่มาตรฐาน ประการที่ 6 การสอนเปรียบเสมือนเป็นการเดินทางไกลที่ทรหดและยาวนาน แต่อย่าท้อถอยหรือล้มเลิกง่ายๆ ไม่มีทางลัดใดๆ (There Are No Shortcuts) ในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

9 ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ
" ถ้าเด็กๆ พลาดอะไรไป พรุ่งนี้ผมก็จะอยู่กับพวกเขา เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้น ขอให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะพัฒนาและเป็นครูที่ดียิ่งๆ ขึ้น พวกเด็กๆ จับตาดูพวกเราอยู่ พวกเขาจะทำตามอย่างเรา นักเรียนของคุณโชคดีที่มีครูอย่างคุณ ขอให้เราทุกคนมุ่งหน้าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ต่อไป "

10 จรรยาบรรณ จรรยาบรรณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จรรยาบรรณนักวิจัย

11 ท่านจะเปลี่ยนองค์กรของท่านไปในทิศทางไหน

12


ดาวน์โหลด ppt การประชุมใหญ่ คณาจารย์และบุคคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google