งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม
ความสำคัญของ "นวัตกรรม" - ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ - เกิดกระบวนการผลิตใหม่ ๆ - เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม

2 - ญี่ปุ่นผลิตกุหลาบน้ำเงินสำเร็จ ใช้เทคโนโลยีชีวภาพดัดแปลงยีน
เครื่องผลิตไบโอดีเซลแก้ปัญหาพลังงาน-ลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติ เครื่องถนอม ผัก-ผลไม้

3 ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม === ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

4 ทำไมจึงต้องมี "นวัตกรรม" ?
ศาสตราจารย์ อาเธอร์ คาร์ที (Arthur Carty) “งานวิจัยเป็นการใช้เงินเพื่อสร้างความรู้ แต่นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเงินทอง”

5 ทำไมจึงต้องมี "นวัตกรรม" ?
ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) “นวัตกรรมเป็นการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งในปัจจุบันอีกก้าวหนึ่ง นวัตกรรมผลักดันให้มีการเติบโตของผลิตภาพในระยะยาว และความสามารถในการแข่งขันในอนาคต”

6 ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไต้หวัน
ตัวอย่างประเทศที่เน้นนโยบายด้านนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไต้หวัน ประเทศไทย

7 ประเทศญี่ปุ่น ประเทศแคนาดา ประเทศเกาหลีใต้ Ex.แบล็กเบอรี
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ (Ministry of International Trade and Industry (MITI)) ประเทศแคนาดา ปีคศ.1916 ได้ตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ Ex.แบล็กเบอรี ประเทศเกาหลีใต้ Korea Institute of Science and Technology (KIST) Korea Advanced Institute of Science (KAIS) Ex. LG SUMSUNG

8 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไต้หวัน - หน่วยงานวิจัยรัฐฯ + เอกชน
Ex. Microsoft Intel IBM HP/Compaq ประเทศไต้หวัน - SMEs  OEM  Reverse Engineering Ex. ACER

9 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ประเทศไทย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ

10 (1) เชื่อมโยงพลังปัจจัยนวัตกรรมให้ครบวงจร
แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการ สร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย (1) เชื่อมโยงพลังปัจจัยนวัตกรรมให้ครบวงจร การตลาด + การจัดการ + เงิน + เทคโนโลยี + Know How + การผลิต

11 (2) ลดความเสี่ยงในกระแสการลงทุน
แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย (2) ลดความเสี่ยงในกระแสการลงทุน เงินทุนจากสถาบันการเงิน - ธนาคาร - Venture Capital (VC) - และอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุน

12 นักวิจัย ม.มหิดล พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพอาหารอัจฉริยะ
แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย (3) เชื่อมโยงและถ่ายทอดขีดความสามารถทางเทคโนโลยี หน่วยงานของรัฐ ==> เอกชน - สกว., - วว. (4) จัดทำ shopping list หาผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ นักวิจัย ม.มหิดล พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพอาหารอัจฉริยะ นาโนเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอาหารแทนนักชิม

13 (6) สร้างความตื่นตัวและความกล้าในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ
แรงขับเคลื่อน 7 ประการในการสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจไทย (5) คัดสรร พัฒนา และสร้างการยอมรับโครงการเทคโนโลยี (6) สร้างความตื่นตัวและความกล้าในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ - ปชส. , ให้ความรู้ประชาชน (7) เชื่อมโยงกลไก นโยบาย และองค์กรของรัฐ

14 Any Problem ????


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 บทบาทของนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google