งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
RSIS ขอนแก่น 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

2 การใช้ข้อมูลเพื่อถนนปลอดภัย
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูล

3 การตาย แหล่งข้อมูล: เชื่อม 3 ฐาน (Manual) วิเคราะห์ข้อมูล: Google Docs
รพ. IS ตร. POLIS บ.กลาง E-Claim วิเคราะห์ข้อมูล: Google Docs

4 ข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น
เสียชีวิตอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 Number of deaths Organization Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total Police 12 15 25 22 11 28 18 14 20 32 224 Hospital 30 27 16 23 283 Insurance company 17 26 218 Total of deaths 36 29 44 34 49 391 ข้อมูลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น เสียชีวิตอุบัติเหตุจราจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 Number of deaths Organization Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Total Police 30 18 17 10 26 11 20 15 23 42 259 Hospital 14 13 28 201 Insurance company 7 16 24 204 Total of deaths 47 40 37 25 39 33 36 51 446

5 เร็ว ถ.มิตรภาพ เขตเมือง 14 กม.
เครื่องตรวจจับความเร็ว: ชงเข้าเวทีจ.->กองทุนเลขสวย ทั่วประเทศ วิเคราะห์/ประเมิน Pre VS post intervention Intervention VS control

6 จุดเกิดเหตุ โปรแกรมรายงานเหตุการณ์ทางโทรศัพท์
TOT help call center บริษัทกลาง ทางหลวง-วิศวะจุฬา-LongDo ขอนแก่น สพฉ.-สสส.: EMS 1669 สพฉ.-NECTEC-ThaiROADS การวิเคราะห์ Spatial analysis? AIT สธ.มข. วิศวะ มอ.

7 เมา Situation: Proximal determinant: ecological model
IS: 30% 3 ฐาน:10% Proximal determinant: ecological model Individual Family Community Society Distal determinant Policy legislation and plan Resource allocation and governance Implementing agency Intervention

8 งดเหล้า เข้าพรรษา จังหวัดขอนแก่น
จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ K4DS.org/isis

9 งดเหล้า เข้าพรรษา (ปี 2553)
ก่อนเข้าพรรษา (23/4/53-26/7/53) เข้าพรรษา (27/7/53-22/10/53) หลังออกพรรษา (23/10/53-25/12-53) เหตุการณ์ (ครั้ง/วัน) 11 9.7 13.3 บาดเจ็บ (คน/วัน) 11.1 10 14.1 เสียชีวิต (คน/วัน) 0.5 0.1 0.2

10 งดเหล้า เข้าพรรษา (ปี 2554)
ก่อนเข้าพรรษา (18/4/54-15/7/54) เข้าพรรษา (16/7/54-12/10/54) หลังออกพรรษา (13/10/54-25/12-54) เหตุการณ์ (ครั้ง/วัน) 10.1 9.4 12.1 บาดเจ็บ (คน/วัน) 9.9 9.6 11.7 เสียชีวิต (คน/วัน) 0.9 0.4 1

11 งดเหล้า เข้าพรรษา (ปี 2555)
ก่อนเข้าพรรษา (6/5/55-2/8/55) เข้าพรรษา (3/8/55-29/10/55) หลังออกพรรษา (30/10/55-25/12-55) เหตุการณ์ (ครั้ง/วัน) 10.6 9.6 13 บาดเจ็บ (คน/วัน) 10.5 11.1 เสียชีวิต (คน/วัน) 0.7 1

12 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง)

13 เปรียบเทียบจำนวนผู้บาดเจ็บเฉลี่ยต่อวัน (คน)

14 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อวัน (คน)

15 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง)

16 เปรียบเทียบจำนวนผู้บาดเจ็บเฉลี่ยต่อวัน (คน)

17 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อวัน (คน)

18 “ปิ่นโต” ประเด็น “เมา”
Who? สำนักระบาด รพศ.ขอนแก่น มข. ศวส. สำนักแอลกอฮอล์ How? Review Data analysis: การบังคับใช้กฎหมาย Alcohol consumption Research Policy advocacy* Social movement**

19 Trauma registry

20 IS Online Multipoint multiuser (Network ทุกรพ.ในจ.ขอนแก่น)
Online: ข้อมูล real time Offline แล้ว Sync เป็น Batch การ Edit แก้ไขข้อมูลได้ ความปลอดภัย Security เชื่อมกับ 43 แฟ้ม/HIS ของรพ. ลดภาระ/ความซ้ำซ้อนในการป้อน รายงานบน web: ขอนแก่น -> ISIS

21 Road Map IS ขอนแก่น ก.ย. 57 เชื่อมเครือข่าย 24 รพ.ในขอนแก่น แบบ offline (Batch sync) (+- online) ธ.ค เชื่อมกับ ITEMS มี.ค. 58 Key online บน web เชื่อมกับฐานข้อมูล HIS รพ. และ 43 แฟ้ม เชื่อมกับระบบข้อมูล refer (N Refer) ??? รพ. Sentinel อื่น->สำนักระบาด

22 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด
คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทานข้าวเล่าเรื่อง ข้อมูล คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัด EMS Day & TEC จังหวัด

23 ภาคีเครือข่าย

24 IS-43 แฟ้ม การผลักดันให้ข้อมูลอุบัติเหตุเข้าไปในข้อมูล 43 แฟ้ม
เก็บข้อมูล ชุดเดียว ป้อนครั้งเดียว ไม่ซ้ำซ้อน ควรแยกการเก็บข้อมูล 3 ระดับหน่วยบริการ สำนักระบาด จัดทำข้อเสนอ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เสนอคกก. ผช.ปลัด สุเทพ


ดาวน์โหลด ppt 15-16 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google