งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHAT IS THE PROJECT?.  งานต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อทำให้ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำเร็จ ลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด คุณจะ พัฒนาผลการดำเนินงานได้ด้วย การคิดหางานที่จะช่วยให้บรรลุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHAT IS THE PROJECT?.  งานต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อทำให้ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำเร็จ ลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด คุณจะ พัฒนาผลการดำเนินงานได้ด้วย การคิดหางานที่จะช่วยให้บรรลุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHAT IS THE PROJECT?

2  งานต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อทำให้ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำเร็จ ลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด คุณจะ พัฒนาผลการดำเนินงานได้ด้วย การคิดหางานที่จะช่วยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ตามเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้

3  ต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน มีวัตถุประสงค์จำนวนหนึ่งหรือมี งานต่างๆ ที่ถูกกำหนดอย่าง ชัดเจนเป็นตัวผลักดันนำพา ผู้จัดการโครงการให้ทำหน้าที่ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ โครงการ บางอย่างซับซ้อนกว่าโครงการ อื่นๆ หรืออาจเป็นภารกิจง่ายๆ ที่ ไม่ยุ่งยาก

4 “ คนที่ต้องรับผิดชอบงานต่างๆ ใน แผนโครงการคือกุญแจสำคัญของ ความสำเร็จ ดังนั้นการทำให้แต่ละ คนกระตือรือร้นต่อเป้าหมายของ โครงการและในการทำงานร่วมกับ สมาชิกคนอื่นๆ เสมอจึงเป็นเรื่อง สำคัญ ”

5  ช่วยทำให้มุ่งความสนใจไปที่การ จัดลำดับความสำคัญ  การติดตามผลการดำเนินงาน  การเอาชนะอุปสรรคความ ยากลำบากต่างๆ  ปรับตัวต่อสถานการที่เปลี่ยนแปลง ได้

6 ควรตอบคำถามก่อนทำโครงการ........... - มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกำหนดไว้ หรือไม่ - งานนั้นๆ จะได้รับประโยชน์จาก วิธีการที่เป็นระบบระเบียบหรือไม่ - งานนั้นๆ ต้องใช้ทรัพยากรที่ต้อง ระบุอย่างชัดเจนและแยกออกมา ต่างหากหรือไม่

7 ควรตอบคำถามก่อนทำโครงการ........... - มีทีมงานเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะ ปกติแล้วโครงการจะต้องมีทีมงาน - สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้ หรือไม่ เพราะปกติโครงการต้องมี วัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับคุณภาพ หรือผลการดำเนินงาน

8 เริ่มต้นให้ดีแล้วดำเนินการ ต่อไปให้ถูกต้อง

9 ผู้ริเริ่มโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คนสำคัญๆ สมาชิกในทีมงาน แผนงานของ โครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้ดูแลสอดส่อง ทีมงาน ตกลงเรื่องวิสัยทัศน์หรือ จุดมุ่งหมายที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตกลงเรื่องงานที่ต้องทำและ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ได้รับการเห็นชอบแล้วจาก ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบแผนงานและการ นำไปปฏิบัติ ติดตามความคืบหน้าและ ทบทวนแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt WHAT IS THE PROJECT?.  งานต่างๆ ที่ออกแบบเพื่อทำให้ วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำเร็จ ลุล่วงภายในเวลาที่กำหนด คุณจะ พัฒนาผลการดำเนินงานได้ด้วย การคิดหางานที่จะช่วยให้บรรลุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google