งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第一课 Dì yī kè บทที่ 1. 生词 Shēngcí คำศัพท์. 1. 一. yī. หนึ่ง. 2. 二. èr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第一课 Dì yī kè บทที่ 1. 生词 Shēngcí คำศัพท์. 1. 一. yī. หนึ่ง. 2. 二. èr"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第一课 Dì yī kè บทที่ 1. 生词 Shēngcí คำศัพท์. 1. 一. yī. หนึ่ง. 2. 二. èr
第一课 Dì yī kè บทที่ 1 生词 Shēngcí คำศัพท์ 1.一 yī หนึ่ง 2.二 èr สอง 3.三 sān สาม 4.四 sì สี่ 5.五 wǔ ห้า 6.六 liù หก 7.七 qī เจ็ด 8.八 bā แปด 9.九 jiǔ เก้า 10.十 shí สิบ 11.百 bǎi ร้อย

2 课文 Kèwén ตัวบท 一 二 三 四 五六 七 八 九 十
一 二 三 四 五六 七 八 九 十

3 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十
十一 十二 十三 十四  十五 十六 十七 十八 十九 二十

4 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十
二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八  二十九 三十

5 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十
三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十

6 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十
四十一 四十二  四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十

7 五十一 五十二五十三 五十四五十五 五十六五十七 五十八五十九 六十
五十一 五十二五十三 五十四五十五 五十六五十七 五十八五十九 六十

8 六十一 六十二六十三 六十四六十五 六十六六十七 六十八六十九 七十
六十一 六十二六十三 六十四六十五 六十六六十七 六十八六十九 七十

9 七十一 七十二七十三 七十四七十五 七十六七十七 七十八七十九 八十
七十一 七十二七十三 七十四七十五 七十六七十七 七十八七十九 八十

10 八十一 八十二 八十三 八十四八十五 八十六八十七 八十八八十九 九十
八十一 八十二 八十三 八十四八十五 八十六八十七 八十八八十九 九十

11 九十一 九十二九十三 九十四九十五 九十六九十七 九十八九十九 一百
九十一 九十二九十三 九十四九十五 九十六九十七 九十八九十九 一百

12 การผันเสียงของคำว่า一(yī)
เสียงเดิมของ 一เป็นเสียงวรรณยุกต์ที่1 แต่เมื่อ 一ตามหลังด้วยพยางค์เสียงวรรณยุกต์ที่3 ต้องผันเสียงเป็นเสียงวรรณยุกต์ที่4 อย่างเช่น 一百 yībǎi อ่านเป็น yìbǎi

13 练习 liànxí แบบฝึกหัด หัดออกเสียงวรรณยุกต์ ๔ เสียง
mā má mǎ mà wū wú wǔ wù bō bó bǒ bò jiū jiú jiǔ jiù sān sán sǎn sàn bāi bái bǎi bài ēr ér ěr èr yē yé yě yè

14 ๒. หัดนับตัวเลขจาก ๑ ถึง ๑๐๐ ให้คล่อง
๓. เขียนตัวเลขดังต่อไปนี้เป็นภาษาจีน shíyī shísì sìshísì èrshíwǔ sānshíbā qīshíjiǔ shíqī jiǔshí liùshíjiǔ wǔshí’ èr

15 ๕. เขียนตามคำบอก(ตัวเลข)
๔. เขียนตัวเลขดังต่อไปนี้เป็นพินอิน (拼音Pīnyīn) 四十 五十六 八十二  二十一 九十七 七十三 十二 六十四 三十八 三十五 六十七 四十一 ๕. เขียนตามคำบอก(ตัวเลข) เขียนเป็นภาษาจีน ๒. เขียนเป็น พินอิน (拼音Pīnyīn)


ดาวน์โหลด ppt 第一课 Dì yī kè บทที่ 1. 生词 Shēngcí คำศัพท์. 1. 一. yī. หนึ่ง. 2. 二. èr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google