งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2”โลกใต้ทะเล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2”โลกใต้ทะเล”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2”โลกใต้ทะเล”
บทที่ 2 “จำนวนนับ 6 ถึง 10” สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2”โลกใต้ทะเล”

2 ภาพรวม กิจกรรมจำนวนนับ 6 -10
1. การเขียน และการอ่าน 2. การแสดงปริมาณสิ่งของ 3. การเปรียบเทียบ (เครื่องหมายและสัญลักษณ์)) 4. การเรียงลำดับ

3 ๖ ๗ ๘ ๙ ๑0 1. การเขียนและการอ่าน หก เจ็ด แปด เก้า สิบ 6 7 8 9 10
ตัวเลข อารบิก 6 7 8 9 10 ตัวเลขไทย ๑0 การอ่าน หก เจ็ด แปด เก้า สิบ

4 2. การแสดงปริมาณสิ่งของ

5 3. การเปรียบเทียบ และสัญลักษณ์ < , > , =
มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด ในทะเล ….. ชนิด เต่า 6 ตัว หอยทาก 8 ตัว น้อยกว่า , < ปลา 10 ตัว มากกว่า , > ปลาวาฬ 9 ตัว สิงโตทะเล 7 ตัว เท่ากับ , = ปลาวาฬสีฟ้า 7 ตัว

6 4. การเรียงลำดับ (เตรียมตัวเดินทาง)
กิจกรรม แผนที่เดินทาง (กิจกรรมต่อจาก ลำดับรถไฟ) อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ( ต่อ 3 กลุ่ม / 15 คน) 1. แผ่นภาพตัวเลข 1-10 (3 ชุด 1. ตัวเลขอารบิก 2. ตัวเลขไทย 3. คำอ่าน) 2. แผ่นภาพ สัตย์บก 10 ชนิด ชนิดละ 10 ใบ 3. กระดาษ 1 แผ่นใหญ่ ( 1 แผ่น ต่อ 1 กลุ่ม)

7 กิจกรรม แผนที่เดินทาง
กิจกรรม แผนที่เดินทาง (กิจกรรมต่อจาก ลำดับรถไฟ) แบ่งกลุ่มนักเป็นกลุ่มละ 3 คนแจก กระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น และภาพสัตว์ ทั้ง 10 ชนิด 1. กำหนดโจทย์ข้อแรก ให้นักเรียน วาดแผนที่ของสวนสัตว์ โดยกำหนด ให้ มี 5 จุดในการชมสัตว์ และให้นักเรียนเลือกภาพสัตว์ที่กำหนดให้ ไปวางไว้ในแต่ละจุด (พร้อมกับวางชุดตัวเลขไว้ด้วยกัน) โดยให้จำนวนของสัตย์แต่ละชนิด มีมากกว่า 5 และไม่เกิน 10 ห้ามจำนวนซ้ำกัน (พร้อมสุ่ม ชุดประเภทของหมายเลขให้แต่ละกลุ่มด้วย) พร้อมให้เหตุผลในการวาง 2. ให้นักเรียนวาดเพิ่มจุดการชมอีก 5 จุด รวมเป็น 10 จุด และให้วางภาพสัตย์โดยห้ามให้จำนวนซ้ำกัน พร้อมวางชุดตัวเลข พร้อมให้เหตุผลในการวาง 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น โดยยกตัวอย่างชนิดสัตย์ของกลุ่มตัวเองที่มีจำนวนมากกว่าเพื่อน น้อยกว่ากลุ่มของเพื่อน และเท่ากับกลุ่มของเพื่อน โดยชนิดสัตย์ต้องไม่ซ้ำกัน 4. ให้นักเรียนจดจำตำแหน่งของสัตย์ทั้ง 10 จุดไว้ (หรือจดไว้ก็ได้) พร้อมให้วางแผนการเดินทาง โดยให้เริ่มจาก จำนวนที่มีสัตย์น้อยที่สุดไปมากที่สุด และเปลี่ยนเป็น จำนวนสัตย์มากที่สุดไปน้อยที่สุด (รวม 2 เส้นทาง)


ดาวน์โหลด ppt สวนสัตว์ จำนวนนับ ตอน 2”โลกใต้ทะเล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google