งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

No.7 Jiàn kāng gē 健 康 歌 เจี้ยน คาง เกอ. zǔ0 sān quān 左 三 圈 จั่ว ซาน เฉวียน Yòu sān quān 右 三 圈 โย่ว ซาน เฉวียน bó zǐ niǔ niǔ 脖 子 扭 扭 ปั๋ว จื่อ หนิ่ว หนิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "No.7 Jiàn kāng gē 健 康 歌 เจี้ยน คาง เกอ. zǔ0 sān quān 左 三 圈 จั่ว ซาน เฉวียน Yòu sān quān 右 三 圈 โย่ว ซาน เฉวียน bó zǐ niǔ niǔ 脖 子 扭 扭 ปั๋ว จื่อ หนิ่ว หนิ่ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 No.7 Jiàn kāng gē 健 康 歌 เจี้ยน คาง เกอ

2 zǔ0 sān quān 左 三 圈 จั่ว ซาน เฉวียน Yòu sān quān 右 三 圈 โย่ว ซาน เฉวียน bó zǐ niǔ niǔ 脖 子 扭 扭 ปั๋ว จื่อ หนิ่ว หนิ่ว pì gǔ niǔ niǔ 屁 股 扭 扭 พี่ กู่ หนิ่ว หนิ่ว Zǎo shùi zǎo qǐ 早 睡 早 起 หจ่าว ชุ่ย หจาว ฉี่ wǒ men lái zùo yùn dòng 我 们 来 做 运 动。 หว่อ เมิน หลาย จั้ว ยวิ่น ต้ง

3 Dǒu dǒu shǒu a, dǒu dǒu jiǎo a 抖 抖 手 啊,抖 抖 脚 啊, โต๋ว โต่ว โช่ว อา, โต๋ว โต่ว เจี่ยว อา Qīng sōng shēn hū xī 轻 松 深 呼 吸, ชิง ซง เชิน ฮู ชี, Xúe yé yé chàng chàng tiào tiào, 学 爷爷 唱 唱 跳 跳, เฉว เหย๋ เหย ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว, wǒ yě bú hùi lǎo. 我 也 不 会 老。 หว๋อ เหย่ ปู๋ ฮุ่ย หล่าว.

4 Yī èr sān sì 一 二 三 四, อี เอ้อร์ ซาน ซื่อ, èr èr sān sì 二 二 三 四, เอ้อร์ เอ้อร์ ซาน ซื่อ, Sān èr sān sì 三 二 三 四, ซาน เอ้อร์ ซาน ซื่อ, Zài lái yī cì 再 来 一 次 จ้าย หลาย อี๋ ซื่อ


ดาวน์โหลด ppt No.7 Jiàn kāng gē 健 康 歌 เจี้ยน คาง เกอ. zǔ0 sān quān 左 三 圈 จั่ว ซาน เฉวียน Yòu sān quān 右 三 圈 โย่ว ซาน เฉวียน bó zǐ niǔ niǔ 脖 子 扭 扭 ปั๋ว จื่อ หนิ่ว หนิ่ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google