งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตัวเลขโรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตัวเลขโรมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบตัวเลขโรมัน

2 เลขโรมัน เลขอารบิก ค่าของตัวเลข I 1 หนึ่ง II 2 สอง III 3 สาม IV 4 สี่ V 5 ห้า VI 6 หก VII 7 เจ็ด VIII 8 แปด IX 9 เก้า X 10 สิบ

3 ตัวเลขโรมัน I V X L C D M ตัวเลขฮินดู อารบิก 1 5 10 50 100 500 1000
จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ดังกล่าว จะเขียน บาร์ (ขีด) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บนสัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่าเท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000 มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000 มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000 มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000 มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000 มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัดนาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา

4 การเขียนตัวเลขโรมัน     การเขียนตัวเลขโรมันแทนจำนวนต่างๆ  มีข้อจำกัดดังนี้          1. เขียนสัญลักษณ์แต่ละตัวเรียงกันได้ไม่เกิน 3 ตัว        2. ถ้าเขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ด้านซ้ายมือของตัวเลขที่มีค่ามากกว่า  ให้            นำค่าของตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าลบ ออกจากตัวเลขที่มีค่ามาก   เช่น IV = = 4 XC = = 90 CM = = 900 3. ถ้าเขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านขวามือของตัวเลขที่มีค่ามากกว่า  ให้           นำค่าของตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน   เช่น VI = = 6 CXX = =120 DLXI = = 561

5 มาลองทบทวนกันหน่อยนะจ๊ะ... คิดคำตอบได้แล้วคลิ๊กที่แฮมทาโร่ได้เลยค่ะ!!!
XCV = 95 CVII = 107 DCCI = 701 CDLIV = 454 CCCXL = 340 ทำเสร็จแล้ว...

6 ...ก็ลงมือทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้เลยนะคะ...Q(>,<)/
ถ้าเข้าใจและทำแบบฝึกหัดได้แล้ว... ...ก็ลงมือทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) ได้เลยนะคะ...Q(>,<)/


ดาวน์โหลด ppt ระบบตัวเลขโรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google