งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างตาราง กราฟ และผังองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างตาราง กราฟ และผังองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างตาราง กราฟ และผังองค์กร

2 ขั้นตอนการแทรกตาราง 1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง
1. คลิกที่แท็บ แทรก 2. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ ตาราง 3. ใช้เมาส์คลิกที่เลือกขนาดของตาราง 4. ขนาดของตารางที่เลือกจะปรากฏโดยอัตโนมัติ

3 การสร้างตารางนอกจากจะสร้างเมนู แทรก แล้วเลือกรายการตารางแล้ว ยังสามารถสร้างได้จาก กลุ่มเครื่องมือที่ปรากฏในเค้าโครงของสไลด์ที่เลือกมาใช้งาน ดังตัวอย่าง 1. เลือกสร้างตารางจาก กลุ่มเครื่องมือ ในสไลด์ 2. กำหนดจำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถว

4 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ภาษาอังกฤษ 100 60 50 คอมพิวเตอร์ศึกษา 120 90 80 40 สังคมศึกษา 30 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 70

5 การปรับแต่งตาราง ทำได้ดังนี้
1. คลิกเลือกตาราง บนแถบชื่อเรื่อง จะปรากฏแท็บ เครื่องมือตาราง 2. คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วเลือกรูปแบบการปรับแต่งตารางตามกลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ

6

7 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ภาษาอังกฤษ 100 60 50 คอมพิวเตอร์ศึกษา 120 90 80 40 สังคมศึกษา 30 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 70


ดาวน์โหลด ppt สร้างตาราง กราฟ และผังองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google