งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณปี งบประมาณรวม ล้านบาท สำนักงานก่อสร้าง13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

2 ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี PVB ระวาง 5939 IV

3 สัญญาเลขที่ กจ. 13/2554 (กสพ.1) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
สัญญาเลขที่ กจ. 13/2554 (กสพ.1) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 สัญญาจ้างระหว่างกรมชลประทาน กับห้างหุ้นส่วนจำกัดกองมณีก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 8 มิถุนายน 2554 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ระยะเวลาดำเนินการ 870 วัน

4 ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสูบน้ำจากลำเซบายเข้าสู่ระบบกระจายน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบริเวณสองฝั่งของลำน้ำ ความยาวคลองรวม 15,880 เมตร พื้นที่ชลประทาน 10,420 ไร่ ผังบริเวณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google