งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายเจาะกาดี เพื่อการเกษตร โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

2 พระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมสำหรับใช้เพื่อการเกษตรของโรงเรียน ยะหาศิรยานุกูล ทั้งนี้ถังเก็บน้ำดังกล่าวสามารถรับน้ำจากระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านเจาะกาดี

3 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
SERIES SHEET ลำดับชุด ระวาง พิกัด 47 NQG L7018 ที่ตั้งโครงการ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียนชาย 82 คน นักเรียนหญิง 138 คน บุคลากรชาย 13 คน
นักเรียนชาย คน นักเรียนหญิง คน บุคลากรชาย คน บุคลากรหญิง คน รวม คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย บ่อบาดาล 1 แห่ง ลักษณะภูมิประเทศโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ตั้งอยู่บนเนินเขาและการใช้น้ำของโรงเรียนใช้น้ำจากระบบประปาหอถังสูง ที่โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างเอง เมื่อประมาณปี 2525 โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง และหอถังสูงขนาด 5.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นเวลานานเป็นเหตุให้เครื่องปั้มน้ำชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง และปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้งาน ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะแห้งไม่สามารถสูบน้ำได้ ทำให้ทางโรงเรียนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

6 แผนผังโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
รั้วโรงเรียน อาคารเรียน หอประชุม โรงฝึกงาน บ้านพักครู ห้องน้ำ สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล ระบบประปาบาดาล แนวท่อฝายบ้านเจาะกาดี แนวท่อภายในโรงเรียน บ่อเก็บน้ำขนาด 1,600 ลบ.ม. บ่อเก็บน้ำขนาด 600 ลบ.ม. เครื่องสูบน้ำ พื้นที่การเกษตร ถนนสายยะหา - ตาชี

7 การออกแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ
1. ท่อส่งน้ำสายที่ 1.1 ยาว กม. ท่อส่งน้ำสายที่ 1.1

8 การออกแบบ 2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในโรงเรียน
- ขนาด เมตร ยาว 110 เมตร - ขนาด เมตร ยาว 350 เมตร 3. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1,600 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง 4. PUMP พร้อมโรงสูบน้ำ 5. เครื่องกรองน้ำระบบ BACK WASH

9 ถังเก็บน้ำ 1600 ลบ.ม. น้ำจากฝายเจาะกาดี pump ถังเก็บน้ำ 600 ลบ.ม. (เดิม)


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google