งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ Safety Group ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี

2 รายชื่อสมาชิก นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน์ ประธาน นายสมควร จันทะคูณ เลขา
นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน์ ประธาน นายสมควร จันทะคูณ เลขา นายอัตพงศ์ สายจันดี สมาชิก นายปรีดา ศรีลาโท สมาชิก นายบุญหยาด หมั่นอุตสาห์ สมาชิก นายอนุ บุรีสาร สมาชิก นางสาวนัยนา หมวดวัด สมาชิก นางสาวศศิธร ชนะพาล สมาชิก

3 รายชื่อสมาชิก 9. นางสาวเพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ สมาชิก 10. นางสาววรารักษ์ จันทร์สูงเนิน สมาชิก 11. นายสามารถ บุญหล้า สมาชิก 12. นายสันติ แม่นทอง สมาชิก 13. นายบุญธรรม ทินนะภา สมาชิก 14. นายบุญเพ็ง เสนาะนิตย์ สมาชิก 15. นายไพฑูรย์ วงค์สะอาด สมาชิก 16. นายสิทธิชัย ศรีสิทธิ์ สมาชิก

4

5 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
* เป็นโรงพยาบาล 200 เตียง * เจ้าหน้าที่ 559 คน * จำนวนความเสี่ยงที่พบทั้งหมด 47 ความเสี่ยง

6 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มีสภาพบรรยากาศร่มรื่น มีนวัตกรรมเกี่ยวกับรถส่งของSterile ตึกผู้ป่วยนอกมีความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีจิตอาสา มาเล่นดนตรี เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7

8

9

10 แยกเป็นระบบต่าง ๆ 2. ระบบไฟฟ้า 10 3. มูลฝอยติดเชื้อ 10
1. ระบบอาคารสถานที่ 11 2. ระบบไฟฟ้า 3. มูลฝอยติดเชื้อ 10 4. ระบบป้ายเตือน 5 5. อัคคีภัย 5 6. ระบบออกซิเจน 2 7. ระบบน้ำ 1 8. ระบบก๊าซหุงต้ม 1 9. ระบบระบายอากาศ 1 10. สุขาภิบาล 1

11 ระดับความรุนแรง A = 20 B = 12 C = 15 D = 0

12 ความเสี่ยงที่พบ

13 1. ระบบอาคารสถานที่ ราวบันไดหอผู้ป่วยในมีช่องห่าง
1. ระบบอาคารสถานที่ ราวบันไดหอผู้ป่วยในมีช่องห่าง *อันตรายที่อาจเกิด เด็กสามารถ พลัดตกได้ *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข ควรมีการกั้นช่องให้ ถี่ขึ้น โดยช่างซ่อมบำรุง

14 เครื่องทำน้ำเย็นไม่ได้ต่อสายดิน บริเวณคลินิกหู ตา คอ จมูก
2. ระบบไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นไม่ได้ต่อสายดิน บริเวณคลินิกหู ตา คอ จมูก * อันตรายที่อาจเกิด อาจเกิด ไฟฟ้ารั่วและซ๊อตผู้ที่มากดน้ำดื่ม * ความเสี่ยงระดับ A * แนวทางแก้ไข ติดตั้งสายดินให้ เรียบร้อย โดยช่างไฟฟ้า

15 ปลั๊กไฟไม่มีฝาครอบ บริเวณตึกIPD 5/1 *ความเสี่ยงระดับ C
*อันตรายที่อาจเกิด เสี่ยงต่อการ เกิดไฟฟ้าซ๊อต *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข จัดทำฝาครอบ ปลั๊กไฟโดยช่างไฟฟ้า

16 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหน้าห้องประชุมไม่มีรั้วกั้นและป้ายเตือน
*อันตรายที่อาจเกิด อาจมี บุคคลภายนอกหรือเด็กไปเล่น สวิตซ์ควบคุมไฟฟ้า *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข ทำรั้วกั้นและป้าย เตือนแบบ 3มิติ โดยช่างไฟฟ้า

17 ระเบียงห้องพิเศษ ชั้น2 OPD มีน้ำท่วมขัง
*อันตรายที่อาจเกิด เสี่ยง ต่อ การเกิดไฟฟ้าช๊อต *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข คือ ควรทำท่อระบายน้ำโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและช่างซ่อมบำรุง

18 มูลฝอยติดเชื้อทิ้งในถังมูลฝอยทั่วไป บริเวณข้างโรงพักมูลฝอย
3. มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อทิ้งในถังมูลฝอยทั่วไป บริเวณข้างโรงพักมูลฝอย *อันตรายที่อาจเกิด อาจเกิดการ แพร่กระจายเชื้อโรค *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข ใส่ในถังมูลฝอยติด เชื้อและมัดปากถุงให้แน่น โดยมี งาน IC เป็นผู้ควบคุมดูแล

19 ไม่มีป้ายบอกระดับความสูงของหลังคาหน้า OPD
4. ระบบป้ายเตือน ไม่มีป้ายบอกระดับความสูงของหลังคาหน้า OPD *อันตรายที่อาจเกิด รถที่มีความสูง มากกว่าอาจชนได้ *ความเสี่ยงระดับ B *แนวทางแก้ไข ติดป้ายบอกระดับ ความสูง โดยช่างซ่อมบำรุง

20 ถังดับเพลิงขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5. อัคคีภัย ถังดับเพลิงขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง บริเวณห้อง Lab * อันตรายที่อาจเกิด หากเกิด อัคคีภัยถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้ * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข ตรวจเช็คและ บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดย ทีมงาน ENV

21 6. ระบบออกซิเจน *ความเสี่ยงระดับ C *ไม่คล้องโซ่ และไม่ครอบหัวถัง
*ไม่คล้องโซ่ และไม่ครอบหัวถัง ออกซิเจน บริเวณหลังห้องผ่าตัด เสี่ยงต่อการล้มทับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อการ ระเบิด *ความเสี่ยงระดับ C *แนวทางแก้ไข หาโซ่และฝาครอบ หัวถังออกซิเจน โดยช่างซ่อมบำรุง

22 *ถังพักน้ำใสไม่มีกุญแจล็อค อาจมีคนไปเปิดเล่น หรือนำ อะไรทิ้งลงไป
7. ระบบน้ำ บริเวณหลังโรงพยาบาล *ถังพักน้ำใสไม่มีกุญแจล็อค อาจมีคนไปเปิดเล่น หรือนำ อะไรทิ้งลงไป *ความเสี่ยงระดับ B *หากุญแจล็อคถังพักน้ำใสโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 8. ระบบก๊าซหุงต้ม บริเวณหลังโรงซักฟอก *ไม่มีตะแกรงล้อมรอบ และ
ขาดป้ายเตือน *ความเสี่ยงระดับ B *ทำตะแกรงล้อมรอบ และทำ ป้ายเตือน โดยช่างซ่อมบำรุง

24 9. ระบบระบายอากาศ บริเวณตึกผู้ป่วยใน 5/1 *ท่อร้อยสายไฟฟ้าทับฝาเปิด
พัดลมดูดอากาศ *ความเสี่ยงระดับ B *เก็บท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อยมีระยะห่างกับ พัดลมดูดอากาศ โดยช่างไฟฟ้า

25 บริเวณตึกผู้ป่วยหญิง
10. ระบบสุขาภิบาล บริเวณตึกผู้ป่วยหญิง *มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในโรงพยาบาล อาจเป็นพาหะนำโรค *ความเสี่ยงระดับ B *แนวทางแก้ไข หาวิธีที่ไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงมีอยู่ในโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน

26

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google