งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ welcome Next

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ welcome Next"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ welcome Next
อ.สันป่าตอง ต.น้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง(กลุ่มบ้านสันใหม่) เสื้อผ้าสตรี(กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน ต.น้ำบ่อหลวง) ไม้แกะสลัก(กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม) อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งสะโตก จ.เชียงใหม่ มีด(กลุ่มตีมีดบ้านร้อง) กล้วยบาบีคิว(กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านร้องส้มป่อย) ขนมทองม้วน(กลุ่มผลิตขนมทองม้วน บ้านท่าจำปี) welcome Next

2 ต้นมะลิพันธ์พื้นเมือง(กลุ่มบ้านสันใหม่)
ผลิตภัณฑ์ ต้นมะลิพันธุ์พื้นเมือง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ต้นมะลิสามารถใช้ปลูกเพื่อความสวยงามแก่บ้านเรือน และมีกลิ่นหอม วัตถุดิบที่ใช้ 1.ดินดำปรุง 2.ถุงดำ 3.กิ่งชำ กระบวนการผลิต คลุกดินให้ได้สัดส่วน ใส่ถุงดำ และใช้กิ่งชำปักลงในถุง และดูแลรักษาใส่ปุ๋ย จนอายุครบ 2 เดือน จึงจำหน่ายได้ Home Next

3 การใช้/ประโยชน์ สามารถใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ให้กลิ่นหอม ให้ความสวยงามแก่บ้านเรือน สถานที่จำหน่าย กลุ่มบ้านสันใหม่ บ้านเลขที่ 6 บ้านสันใหม่ หมู่ 3 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นายคำ จันทร์ติ๊บ โทร :(053) , Home Next

4 เสื้อผ้าสตรี(กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ต.น้ำบ่อหลวง)
ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสตรี รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสุภาพสตรี รูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อคอกลม เสื้อคอจีน เสื้อคอวี แบบแขนสั้น แขนยาว แขนกุด ฯลฯ สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชน 73 หมู่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณพรทิพย์ ตาสาย โทร : , Home Next

5 ไม้แกะสลัก(กลุ่มหัตกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม)
ผลิตภัณฑ์ ไม้แกะสลัก รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เป็นรูปช้าง รูปวิวชนบท โดยใช้เศษไม้และตอไม้เป็นวัตถุดิบ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายขนาด วัตถุดิบที่ใช้ เศษไม้หรือตอไม้ กระบวนการผลิต นำเศษไม้หรือตอไม้ ทำการแกะสลักตามแบบและขนาดที่ต้องการ Home Next

6 การใช้/ประโยชน์ ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ สถานที่จำหน่าย กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฟ้าฮ่าม 39 หมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นายสุทัศน์ สุทัศนรักษ์ โทร : (053) Home Next

7 มีด(กลุ่มตีมีดบ้านร้อง)
ผลิตภัณฑ์ มีด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีด ทำมาจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น พร้า เคียว อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ วัตถุดิบที่ใช้ เหล็ก กระบวนการผลิต นำเหล็กที่ตัดตามขนาดแล้วมาเผาไฟ รอจนร้อนนำขึ้นมาตีตามแบบที่ต้องการ Home Next

8 การใช้/ประโยชน์ ใช้ในครัวเรือน, ใช้ในการทำการเกษตร สถานที่จำหน่าย กลุ่มตีมีดบ้านร้อง 62 หมู่ 6 บ้านร้อง ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นายคำ คำสุรินทร์ โทร : (053) Home Next

9 กล้วยบาบีคิว(กลุ่มบ้านร้องส้มป่อย)
การใช้/ประโยชน์ ใช้ทานเป็นอาหารว่าง, เป็นของฝาก สถานที่จำหน่าย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 12 หมู่ 4 บ้านร้องส้มป่อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นางเพชร เบญจกรรณ์ โทร : (01) ผลิตภัณฑ์ กล้วยบาบีคิว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยบาบีคิว ทำมาจากกล้วยน้ำว้า มีรสชาติอร่อย กรอบ มีกลิ่นหอม สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน วัตถุดิบที่ใช้ กล้วยน้ำว้า, กลิ่นบาบีคิว กระบวนการผลิต นำกล้วยมาปอกเปลือก ใส่สูตรในกล้วยดิบ นำลงทอดในน้ำมัน รอจนเย็นบรรจุภัณฑ์ Next Home

10 ขนมทองม้วน(กลุ่มบ้านท่าจำปี)
ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน มีรสชาติอร่อย กรอบ หวานมัน สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบที่ใช้ แป้งสาลี, ส่วนผสมต่าง ๆ กระบวนการผลิต ละลายแป้งสาลีและส่วนผสมต่าง ๆ ตักลงในแบบพิมพ์ ม้วนเป็นหลอดยาว บรรจุภัณฑ์ การใช้/ประโยชน์ ใช้ทานเล่น, เป็นของฝาก สถานที่จำหน่าย กลุ่มผลิตขนมทองม้วน 46 หมู่ 8 บ้านท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ : นายวิศรายุทธ ยวงคำ โทร : (01) Home


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ welcome Next

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google