งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ Effective Microorganisms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ๋ยหมักชีวภาพ Effective Microorganisms"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ๋ยหมักชีวภาพ Effective Microorganisms
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  Effective Microorganisms นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีและอัญมณีวิทยา

2 ปุ๋ยหมักชีวภาพคืออะไร
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำเอนไซม์ ช่วยในการปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช ข้อมูล: รูป1:

3 ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ด้านการเกษตร 1. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง ในดินและน้ำ 2. ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น 3. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 4. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ ต้านทานโรคและแมลง 5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ทำให้ผลผลิตสูง และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น 6. ช่วยให้ผลผลิตคงทน เก็บรักษาไว้ได้นาน ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสิ่งแวดล้อม

4 ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ด้านปศุสัตว์ 1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์ ไก่ สุกร ได้ภายใน 24 ชม. 2. ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน สัปดาห์ 3. ช่วยป้องกันโรคอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะ และอื่นๆได้ 4. ช่วยกำจัดแมลงวัน ด้วยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัวแมลงวัน 5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง และอัตราการรอดสูง ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสิ่งแวดล้อม

5 ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ด้านการประมง 1. ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 2. ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ 3. ช่วยรักษาโรคแผลต่างๆในปลา กบ จระเข้ ฯลฯ ได้ 4. ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น สามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยหมัก ใช้กับพืชต่างๆ ได้ดี ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสิ่งแวดล้อม

6 ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถาน-ประกอบการทั่วไป 2. ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ 3. ปรับสภาพของเสีย เช่น เศษอาหารจากครัวเรือนให้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์ และการเพาะ-ปลูกพืช 4. กำจัดขยะด้วยการย่อยสลายให้มีจำนวนลดน้อยลง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 5. ช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่น และมีสภาพดีขึ้น ความสำคัญของปุ๋ยหมักธรรมชาติ ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสิ่งแวดล้อม

7 ปุ๋ยหมักชีวภาพในสูตรต่างๆ

8 สูตรที่ 1 คุณสมยศ รักษาวงศ์
ส่วนผสม : ผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารเหลือทิ้ง 1 ส่วน กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน วิธีผสม : ผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันทิ้งไว้ 7 วัน (น้ำหมักจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยว ถ้าน้ำหมัก มีสีน้ำตาลอ่อน และกลิ่นบูดแสดงว่าใส่น้ำตาลไม่พอให้เพิ่มกากน้ำตาลลงไปอีก กลิ่นบูดจะค่อยๆ หายไปหมักต่อไปเรื่อยๆ) ตวงน้ำหมักใส่ขวดหรือภาชนะเก็บในที่มืด ในห้องธรรมดาจะเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี

9 สูตรที่ 1 คุณสมยศ รักษาวงศ์
การประยุกต์ใช้กับพืชการเกษตร  ข้าว ในพื้นที่นาข้าว 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง) 200 ก.ก. ผักสวนครัว  ไม้ผลและไม้ยืนต้น  การแก้ปัญหาวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  การปศุสัตว์ 

10 สูตรที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
1. น้ำหมักชีวภาพจากปลา ส่วนผสม : เนื้อปลา น้ำกรดเข้มข้น 3% กากน้ำตาล 20% และหัวเชื้อจุลินทรีย์  วิธีทำ : นำมาผสมรวมกันหมักทิ้งไว้ 1 เดือน นำมากรองกากมาทำปุ๋ย และน้ำไปฉีดพ่น  2. น้ำหมักชีวภาพจากเศษซากพืช  ส่วนผสม : เศษพืช 3 ส่วน น้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 1 ส่วน  วิธีทำ : นำส่วนผสมรวมกันหมักทิ้งไว้นาน 3 เดือน 

11 สูตรที่ 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
3. น้ำหมักสมุนไพร  3.1 พืชผักสวนครัว  ส่วนผสม : เมล็ดสะเดา 2 ก.ก หัวข่าแก่ 1 ก.ก. ตะไคร้หอม 1 ก.ก. และน้ำหมักชีวภาพ 10 ลิตร  วิธีทำ : นำส่วนผสมมาผสมรวมกัน  3.2 สวนไม้ผล  ส่วนผสม : เมล็ดสะเดา 2 ก.ก หัวข่าแก่ 1 ก.ก. ตะไคร้หอม 1 ก.ก. และน้ำหมักชีวภาพ 20 ลิตร  วิธีทำ : นำมาผสมรวมกันทั้งหมดทิ้งไว้ 1 คืน แล้วใช้ผ้ากรองมาใช้ประโยชน์ 


ดาวน์โหลด ppt ปุ๋ยหมักชีวภาพ Effective Microorganisms

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google