งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2 การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ในปัจจุบันเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถเลือกแบบ สี ขนาดได้ตามความพอใจ ทั้งยังมีราคาถูกและสะดวก รวดเร็วกว่าการจ้างตัด ดังนั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปควรพิจารณาจาก สิ่งต่อไปนี้

3 1.ขนาด (Size) เสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีขนาดบอกไว้ที่ป้ายผ้า เสื้อเชิ้ต ใช้ขนาดรอบอกที่เป็นนิ้วเป็นตัวกำหนดขนาด เช่น ขนาด 28, 30, 32, 34, 36 เป็นต้น เสื้อผ้าบางประเภท แบ่งเป็นขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง(M) ขนาดใหญ่(L) และขนาดใหญ่พิเศษ(XL) ซึ่งจะใช้ตัวอักษรย่อบอกขนาดของเสื้อผ้า **ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด ผู้ซื้อควรทราบอายุของผู้สวมใส่เสื้อผ้านั้น ขนาดสัดส่วนที่สำคัญ เช่น ไหล่กว้าง รอบอก รอบเอว ความยาวของเสื้อ กระโปรง กางเกง เพื่อจะได้ตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อ

4 เนื้อผ้า เนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ให้พิจารณาอย่าง รอบคอบ ดังนี้ ผ้านั้นเป็นผ้าอะไร ทอจากเส้นใยชนิดใด เนื้อผ้าและผิวสัมผัสของผ้าเป็นอย่างไร เหมาะกับแบบของเสื้อผ้าและผู้สวมใส่หรือไม่ ผ้านั้นดูแลรักษาหรือซักรีดอย่างไร

5 ฝีมือการตัดเย็บ ฝีมือการตัดเย็บจะเป็นเครื่องบ่งบอกคุณภาพและ
ราคาเสื้อสำเร็จรูปเป็นอย่างดี โดยการตรวจดูเสื้อผ้า ดังนี้ ดูเกรนผ้า ตัดตรงเหมาะกับแบบหรือไม่ การต่อตะเข็บ การต่อลาย ลวดลายของผ้าอยู่ ในที่ๆเหมาะสมตรงกันหรือไม่ ฝีมือการเย็บ การเผื่อตะเข็บทำได้อย่างพอเหมาะ เย็บได้แน่นหนา ทนทานเรียร้อยสวยงามหรือไม่ การกันรุ่ย การพับริมชาย การสอย การติดกระดุม ตะขอ เป็นอย่างไร เรียบร้อย แน่นหนา สวยงามดีหรือไม่

6 ป้ายผ้า ป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อหลายอย่าง ควรศึกษาให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด เสื้อผ้าจะได้ใช้ได้ทนทานมากขึ้น ป้ายผ้าบอกรายละเอียดเหล่านี้ไว้เสมอ ได้แก่ ขนาด ชนิดของผ้าหรือเส้นใย การตกแต่งพิเศษ เช่น กันหด ไม่ยับ ทนไฟ ข้อแนะนำในการใช้ การซักรีด ชื่อยี่ห้อ ชื่อการค้า ชื่อบริษัทผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต


ดาวน์โหลด ppt การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google