งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เกี้ยวหมูทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เกี้ยวหมูทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เกี้ยวหมูทอด

2 คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์
คุณครูที่ปรึกษา คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์ คุณครู นิรมล จัตุรัส คุณครู อดิโรจน์ วานิชปกรณ์

3 อุปกรณ์ในการทำโครงงาน
1.กระทะ 2.ถาดใส่เกี้ยว 3.หม้อทำน้ำจิ้ม 4.ตะหลิว 5.มีด 6.เขียง 7.ไม้จิ้ม 8.ถุงร้อน

4 ส่วนผสมของเกี้ยว 1.แผ่นเกี้ยว 2.หมูสับ 3.น้ำปลา 4.ผักชี

5 ส่วนผสมของน้ำจิ้ม 1.มะเขือเทศ 2.พริก 3.แป้งมัน 4.น้ำกระเทียม
5.น้ำมะขาม 6.ต้นหอมและผักชี

6 วิธีทำเกี้ยวหมูและน้ำจิ้ม
1.นำหมูมาหมักกับส่วนผสมให้เข้ากันเป็น 2.นำหมูมาห่อในเกี้ยวแล้วเอาน้ำมาจิ้มที่ปลายเกี้ยวเพื่อป้องกันการหลุด 3.เอาน้ำมันใส่กระทะรอให้ร้อนหลังจากนั้นเอาเกี้ยวลงทอดรอจนหมูสุกแล้วยกออกจากกระทะ

7 วิธีทำน้ำจิ้ม 1.นำมะเขือเทศและพริกลงไปปั่นให้พอละเอียด
2.นำน้ำมะเขือเทศและพริกที่ปั่นแล้วลงใส่หม้อแล้วตั้งไฟและนำน้ำมาผสมกับแป้งมันแล้วกวนให้เข้ากันจนเหนียวแล้วพอได้ที่แล้วยกขึ้นและใส่ต้นหอมและผักชีหั่นฝอยลงไปแล้วแช่ไว้ในน้ำเพื่อให้เย็น

8 จุดประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหารายได้ระหว่างเรียน 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 4.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สมาชิกในกลุ่มสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังเรียนจบได้
2. สมาชิกมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 3.สมาชิกได้มีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม

10 สมาชิกภายในกลุ่ม ขอบคุณครับ 1.นาย คมสันต์ ศรีเจริญ
1.นาย คมสันต์ ศรีเจริญ 2.นางสาว กาญจนา ใจซื่อ 3.นางสาว ทัศนีย์ ชะวาฤทธิ์ 4.เด็กหญิง ธนพร มูลจิต ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เกี้ยวหมูทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google