งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
การผลิตมะม่วงนอกฤดู โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 ทำไมต้องผลิตมะม่วงนอกฤดู
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อให้มีมะม่วงบริโภคและหมุนเวียนในตลาดตลอดปี เพื่อพัฒนาอาชีพชาวสวนให้มีความหลากหลาย

3 เทคนิควิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มะม่วงต้องอายุ 3 ปี ขึ้นไป มีความสมบูรณ์และแข็งแรง มีระบบการให้น้ำเพียงพอ

4 ขั้นตอน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูปกติ
ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง - กิ่งเป็นโรค - กิ่งกระโดง - กิ่งไขว้ - กิ่งชี้ลงดิน - กิ่งซ้อน - กิ่งชี้เข้าหาทรงพุ่ม - กิ่งหนาทึบ

5 การตัด ตัดให้ชิดกับกิ่งหลัก ระวังอย่าให้กิ่งฉีก
กิ่งใหญ่ให้ทาด้วยปูนแดงหรือสีน้ำมัน

6 การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร กก./ต้น ปุ๋ยคอก 4 กก./ต้น (กรณีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4 เมตร) ฉีดพ่นไธโอยูเรีย 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เร่งใบอ่อน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรา + ยาฆ่าแมลง ให้น้ำทางดินเพิ่มความชื้นตลอดเวลา

7 หลังแตกใบอ่อน ดูแลรักษาโรคแมลง ด้วงกรีดใบ, แอนแทรกโนส, ใบไหม้
ดูแลรักษาโรคแมลง ด้วงกรีดใบ, แอนแทรกโนส, ใบไหม้ ราดสาร พาโคลบิวทราโซล 10%, 15% ตามคำแนะนำ

8 อัตราการใช้สารพาโคลบิวทราโซล 10% ต่อน้ำ 2 ลิตร
อัตราการใช้สารพาโคลบิวทราโซล 10% ต่อน้ำ 2 ลิตร ขนาดพุ่ม ตราการใช้สาร 2-3 เมตร ซีซี 3-4 เมตร ซีซี 4-5 เมตร ซีซี 5-6 เมตร ซีซี 6-10 เมตร ซีซี

9 ผสมสารฯ กับน้ำ 2 ลิตร ราดรอบโคนต้นโดยขุดหลุม
ให้ลึก 3-4 นิ้ว แล้วกลบดินตามเดิม รดน้ำติดต่อกันให้ ดินชุ่มตลอดเวลา 1 เดือน หลังราดสาร 1 เดือน ฉีดพ่นด้วย หยุดการแตกใบอ่อน 2 ครั้ง ใส่ทางดิน กก./ต้น

10 หลังราดสาร 2 เดือน (ใบแก่จัดสะสมอาหารเต็มที่)
ฉีดไธโอยูเรีย ทางใบให้เปียกโชก 7-14 วัน เริ่มแงช่อดอก

11 เมื่อช่อดอกตูมยาวประมาณ 4 นิ้ว ถ้าเป็นพันธุ์เขียวเสวย ให้ฉีดพ่นด้วยสาร NAA เพื่อให้ขั้วเหนียวและเปลี่ยนเพศโดยผสมยาฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อราพร้อมกัน ให้น้ำทางดิน หลังดอกบานให้งดพ่นสารเคมี หรือจะใช้ซีอิ้วดำฉีดพ่นเพื่อล่อแมลงผสมเกสรก็ได้ ติดผลขนาดเล็กฉีดพ่นทางใบด้วยจิบเบอเลนลิน ขยายผลและให้ขั้วผลเหนียว หลังแทงช่อ 4 เดือน มะม่วงเข้าไคล ฉีดพ่นด้วยไฮโปส เพื่อเพิ่มคุณภาพ (สีสัน, ความหวาน, หอม, กรอบ)

12 ระยะแก่จัด, เก็บเกี่ยว สาเหตุที่มะม่วงไม่ติดผล
คัดขนาด, คุณภาพ, จำหน่าย สาเหตุที่มะม่วงไม่ติดผล เพลี้ยจักจั่นเข้าทำลาย (แมงกะอ้า) อายุต้นน้อย อับ, ทึบ, ไม่ได้แสงแดดเต็มที่ ขาดน้ำ, ช่อดอกแห้ง ลมไม่พัดผ่าน ชนิดพันธุ์ (น้ำดอกไม้, พิมเสน, แรด) ติดผลดี

13 การผลิตมะม่วงนอกฤดูโดยไม่ใช้สารฯ
ต้นตอใช้พันธุ์ทะวาย เช่น โชคอนันต์ ใช้พันธุ์อื่นเสียบที่ปลายกิ่งจะออกนอกฤดูได้


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสุพันธ์ อินทะแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google