งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ
กิจกรรมที่ 4.2 ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

2 จุดประสงค์ ทดลองและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิวราบ
2. บอกได้ว่าระยะภาพห่างจากผิวแผ่นกระจก (หรือพลาสติก)เท่ากับระยะวัตถุห่างจากผิวกระจก (หรือพลาสติก)

3 วิธีดำเนินการทดลอง 1. จัดวางอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ ดังภาพ

4 สังเกตลักษณะของภาพ 2. จุดเทียนไขหรือวางวัตถุ(เข็มหมุด) ด้านหน้ากระจกใดสังเกตลักษณะภาพวัตถุในกระจก

5 3.วางวัตถุ(ปักเข็มหมุด)อีกชิ้นด้านหลังกระจกสังเกตให้เงาในกระจกต่อกับวัตถุหลังกระจกจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะมองในมุมใด 4. วัดระยะจากวัตถุถึงผิวกระจก และบันทึกระยะห่างจากผิวแผ่นกระจกถึงตำแหน่งภาพโดยสังเกตระยะห่างจากวัตถุอยู่ตรงข้ามกับวัตถุหน้ากระจก

6 ทดลองทำได้เลยจ้า!


ดาวน์โหลด ppt ภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google