งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบ o-Net คลื่นกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบ o-Net คลื่นกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบ o-Net คลื่นกล

2 คลื่นกล 1. (O-NET’49)เมื่อคลื่นเดินทางจากน้ำลึกสู่น้ำตื้น ข้อใดต่อไปนี้ถูก           1. อัตราเร็วคลื่นในน้ำลึกน้อยกว่าอัตราเร็วคลื่นในน้ำตื้น       2. ความยาวคลื่นในน้ำลึกมากกว่าความยาวคลื่นในน้ำตื้น       3. ความถี่คลื่นในน้ำลึกมากกว่าความถี่คลื่นในน้ำตื้น       4. ความถี่คลื่นในน้ำลึกน้อยกว่าความถี่คลื่นในน้ำตื้น

3 คลื่นกล คลื่นแสง คลื่นเสียง คลื่นผิวน้ำ
2. (O-NET’49)คลื่นใดต่อไปนี้ เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ คลื่นแสง คลื่นเสียง คลื่นผิวน้ำ คำตอบที่ถูกต้องคือ           1. ทั้ง 1 , 2 และ 3       2. ข้อ 2 และ 3       3. ข้อ 1 เท่านั้น       4. ผิดทุกข้อ

4 คลื่นกล 3. (O-NET’49)คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 10 เฮิรตซ์ มวลของเชือกที่จุดใด ๆ จะสั่นได้กี่รอบในเวลา 1 นาที (แบบเติมคำตอบ) ตอบ

5 คลื่นกล 4. (O-NET'50)มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์ สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด           1. คลื่นเสียงธรรมดา        2. คลื่นเสียงอัลตราซาวด์       3. คลื่นวิทยุ       4. คลื่นโซนาร์

6 คลื่นกล 5. (O-NET'50)เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางที่หนี่งไปตัวกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง ถามว่าสำหรับคลื่นในตัวกลางที่สอง ข้อใดถูกต้อง           1. ความถี่เพิ่มขึ้น       2. ความถี่ลดลง       3. ความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น       4. ความยาวคลื่นน้อยลง

7 คลื่นกล 6. (O-NET'50)ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร           1. ลูกปิงปองเคลื่อนออกห่างไปมากขึ้น       2. ลูกปิงปองเคลื่อนที่เข้ามาหา       3. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้น-ลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม       4. ลูกปิงปองเคลื่อนี่ไปด้านข้าง

8 คลื่นกล 7. (O-NET51) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว เป็นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสั่นได้หลายแนว

9 คลื่นกล (O-NET52) 8.

10 คลื่นกล (O-NET52) 9. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่าน เป็นการศึกษาสมบัติตามข้อใดของคลื่น 1. การหักเห 2. การเลี้ยวเบน 3. การสะท้อน 4. การแทรกสอด

11 คลื่นกล (O-NET52)

12 คลื่นกล (O-NET53)

13 คลื่นกล (O-NET53)

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบ o-Net คลื่นกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google