งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PDU Award APCM - ISPD 2015 September , 2015 Daegu, Korea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PDU Award APCM - ISPD 2015 September , 2015 Daegu, Korea"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PDU Award APCM - ISPD 2015 September 17 - 19, 2015 Daegu, Korea
( The VII Asia Pacific Chapter Meeting of International Society for Peritoneal Dialysis ) September , 2015 Daegu, Korea

2 กติกาการแข่งขัน 1.เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน “PDU Award” ถึงวันที่ 30 เมษายน รับข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน และส่งใบสมัครผ่าน DPEX website 3.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PDSS อย่างน้อย 1 ครั้ง 4.ส่งข้อมูลทุก 2 เดือน ผ่านโปรแกรม DPEX URL : 5.หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัล เตรียมรับการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการ 6.เข้าร่วมฟังประกาศผลรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2557

3 PDU Award Start Strong Award Stay Strong Award PD Excellent Award
The Best of Improvement : TOT The Best of Improvement : DOR

4 Start Strong Award Criteria The Highest new PD Patient
Start Counting (1 Jan 14 – 30 Nov 14) Ranking Top 5 hospital KPI 1-year Technique Survival >85%

5 Stay Strong Award Criteria
Analyze data from 1st case till new case at 30 Nov 2014 KPI DOR <25% TOT >48 Months

6 PD Excellent Award Criteria
The lowest of Percentage of C/S negative and Infection Rate Start Counting (1 Jan 14 – 30 Nov 14) Ranking Top 5 hospital KPI Percentage of C/S negative ≤ 20% Peritonitis Rate ( episode/patient month) ≥ 1:30 Exit-site Infection Rate ≥ 1:50

7 The Best Of Improvement Award
Criteria The Highest percentage Improvement of DOR The Highest percentage Improvement of TOT Compare data between 1 Dec 12 – 30 Nov 13 and 1 Dec 13 – 30 Nov 14


ดาวน์โหลด ppt PDU Award APCM - ISPD 2015 September , 2015 Daegu, Korea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google