งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (End of Dec 2009) Unit: Percentage Note: - GDP is Nominal GDP Year 2009 in USD term from CEIC data - Market Capitalization from WFE as end of Dec 2009 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of March 31, 2010) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of March 31, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of Mar 10)/Market Capitalization (at end of Mar 10)}*12 It is not available for Singapore. ในเดือนมีนาคม 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand) Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. The Market Turnover of Singapore market is not available. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2003 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) Market Capitalization Market Turnover

7 Source: Bloomberg as of 30 April 2010 Total Return : Selected Asian Countries Note: Performance was measured by the change in the main securities price index and dividends of each market relative to its value at end December 2000 ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2000 เท่ากับร้อยละ 488 Thailand: 488%

8 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมี อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบ กับประเทศอื่นในเอเชีย ขณะที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน สูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 30 April 2010 Note: - Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan - P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 31 December 2009 and 30 April 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทั่วโลกส่วนใหญ่ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2009 Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มูลค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 33 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท. อยู่ในลำดับที่ 33 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 197 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 63 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 12 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 2 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า NZX 6 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) March 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) March 2010 Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสม เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2010 จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าเล็กกว่า HKEx 12 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January - March 2010 Total value of share trading (USD Billion) January - March 2010

13 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2010 มีจำนวนบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 535 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 22 ตลท. อยู่ในลำดับที่ 22 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 535 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า Number of Listed Companies March 2010 Number of Listed Companies March 2010 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google