งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections

2 Riveted, bolted and welded connections
Bearing type connections Ordinary bolt (or rivet) Friction type connections High strength bolt

3 Lab joints (ต่อทาบ) Butt joints (ต่อชน) cover plate main plate

4 Boiler joints (pressure joints)
Repeating group Boiler joints (pressure joints) Repeating group outer cover plate Inner cover plate Structural joints

5 Multiple rows

6 long pitch intermediate pitch back pitch short pitch diagonal pitch

7 Efficiency: compares the strength of the joint with that of solids plates P0 ถ้าชิ้นส่วนที่ไม่มีรอยต่อรับแรงได้ไม่เกิน P0 ประสิทธิภาพของรอยต่อหมายถึง: รอยต่อรับแรงดึงได้เป็นกี่ % ของกำลังของชิ้นส่วนเดิม ( ที่ไม่มีรอยต่อ ) Efficiency = P1/P0 P1 และชิ้นส่วนที่มีรอยต่อรับแรงได้ไม่เกิน P1

8 t (1) Shearing (at connector) (2) Tearing (of plate) st

9 sb (3) Bearing (of plate) (4) Unlikely to occur
if the distance from the edge of the plate to the connector is large enough ( times the diameter of the connector)

10 (1) Rivet capacity (shearing of rivet and bearing failure)

11 (1) Rivet capacity (shearing of rivet and bearing failure) (cont’) sb = 19 ksi
(2) Tearing capacity (tension failure of plate) st = 11 ksi tearing: 3.25” Hence the strength of the repeating section is lb per 3.25 in.

12 Internal pressure

13 (1) Preliminary calculation: load that can transmitted by one rivet (shear or bearing)
(2) Possible method of failure

14

15 d = 20.5 mm

16 P-19.8 kN Row 1 (has 1-rivet) single shear 19.8 kN 19.8 kN main plate
cover plate 19.8 kN

17 P P Hence strength of row-1 is 19.8 kN P-37.3 kN P-26.7 kN
Row 1 (has 1-rivet) main plate cover plate crash in the main plate 37.3 kN P P-37.3 kN 37.3 kN crash in the cover plate 26.7 kN P main plate cover plate P-26.7 kN Hence strength of row-1 is 19.8 kN 26.7 kN

18 Row 2 (has 2-rivets) double shear 39.6 kN 2 x 19.8 kN 2 x 19.8 kN
Shear strength at row-2 is 2 x 19.8 kN P-99 kN 2 x 19.8 kN 19.8 kN 19.8 kN 2 x 19.8 kN 59.4 kN

19 Hence strength of row 2 is 74.6 kN
Row 2 (has 2-rivets) crushing at main plate 37.3 kN One possible bearing strength at row-2 is 19.8 kN P-94.4 kN 2 x 37.3 kN 57.1 kN One possible bearing strength at row-2 is crushing at cover plate 53.4 kN 2 x 26.7 kN 19.8 kN P kN 4 x 26.7 kN Hence strength of row 2 is kN 2 x 26.7 kN 73.2 kN

20 Hence strength of row 3 is also 74.6 kN
Row 3 (has 2-rivets) 2 x 19.8 kN double shear 2 x 37.3 kN 37.3 kN crushing at main plate 4 x 26.7 kN 2 x 26.7 kN crushing at cover plate Hence strength of row 3 is also kN

21 Total rivet capacity 74.6 kN 74.6 kN 19.8 kN

22 Tearing at row 1 of main plate

23 Tearing capacity of main plate
Row 2 Row 1 Row 3 74.6 kN 19.8 kN 74.6 kN main plate main plate 19.8 kN main plate 19.8 kN 37.3 kN

24 Tearing capacity of cover plate
Row 1 Row 3 Row 2 19.8 kN

25 79.2 kN outer cover plate inner cover plate Row 2 Row 1 Row 3 19.8 kN

26 Rivets failure: kN Tearing of main plate: kN Tearing of cover plate: kN

27 12-5 STRESSES IN BEARING-TYPE CONNECTIONS
Assume each rivet carries a load proportional to its resisting shear area the average load transmitted by 1 shear area is Totally 9 shear areas: 1/2 1 2 2 2 1/2 1

28 the average shearing stress is
Row1 Row2 Row3 4 kips 4 kips the maximum average bearing stress is

29 main plate (Row 1) main plate (Row 2) main plate (Row 3) 8 kips 2 kips

30 Upper cover plate 4 kips 2 kips Lower cover plate 4 kips 2 kips

31 Lower cover plate 4 kips 2 kips

32

33 Lab joints (ต่อทาบ) Butt joints (ต่อชน)

34 shearing capacity of 1-rivet
bearing capacity of 1-rivet Row1 upper plate Total rivets capacity

35 Hence the joint capacity is
Efficiency = upper plate 26.94 kN Row2 Row3 26.94 kN

36

37

38

39

40

41

42

43 Twisting moment (-4.5,0) (-4.5,4) (-4.5,-4) (-1.5,0) (-1.5,4)
(-1.5,-4) (1.5,4) (1.5,0) (1.5,-4) (4.5,4) (4.5,0) (4.5,-4) Twisting moment

44

45

46 ให้นิสิตพยายามทำโจทย์ข้อ 1220 ถึงข้อ 1240 ให้ได้นะครับ

47

48 สำหรับรอยต่อแบบ friction type ให้คิดแบบเดียวกับรอยต่อแบบ bearing type ยกเว้นไม่ต้องคำนวณค่าหน่วยแรงแบกทาน (Bearing stress) ที่เกิดขึ้นระหว่าง bolt และ plate

49

50 Butt Weld (เชื่อมแบบต่อชน)

51 Fillet Weld (เชื่อมแบบพอก)
base on AISC, for E70 electrodes, A36 steel

52

53 Ans

54 Ans

55

56

57 Torsional couple: Centroid: Polar moment of inertia:

58

59

60

61


ดาวน์โหลด ppt Chapter 12 Riveted, Bolted & Welded Connections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google