งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 31 พฤษภาคม 2553

2 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (End of Dec 2009) Unit: Percentage Note: - GDP is Nominal GDP Year 2009 in USD term from CEIC data - Market Capitalization from WFE as end of Dec 2009 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นใน เอเชีย

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of April 31, 2010) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยัง ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of April 30, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (in April 2010)/Market Capitalization (at end of April 2010)}*12 ในเดือนเมษายน 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. The figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand) - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย มี แนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2003 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets)

7 Source: Bloomberg as of 31 May 2010 Note: Performance was measured by the change in the main securities price index and dividends of each market relative to its value at end December 2000 ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2010 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2000 เท่ากับร้อยละ 477 Thailand : 477% Total Return : Selected Asian Countries

8 ณ สิ้นพฤษภาคม 2010 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วน ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นในเอเชีย ขณะที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 31 May 2010 Note: - Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan - P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 31 December 2009 and 31 May 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2010 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่ว โลกส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2009 ส่วนดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 33 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท. อยู่ในลำดับที่ 33 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 191 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 68 เท่า ขนาดเล็กกว่า HKEx 12 เท่า ขนาดใหญ่กว่า PSE 2 เท่า ขนาดใหญ่กว่า NZX 5 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) April 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) April 2010 Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมของไทย ในช่วงเดือน มกราคม - เดือนเมษายน 2010 จัดอยู่ในอันดับที่ 28 เมื่อ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 49 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. มูลค่าเล็กกว่า HKEx 9.9 เท่า มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า มูลค่ามากกว่า PSE 8.9 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – April 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – April 2010

13 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2010 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 535 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ใน อันดับที่ 22 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท. อยู่ในลำดับที่ 22 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 535 บริษัท จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า Number of Listed Companies April 2010 Number of Listed Companies April 2010 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google