งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมี ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of December 2010 - Estimated nominal GDP in terms of USD for Year 2010

4 Number of Listed Companies : Asia Countries Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย (As of December 2010)

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization at the end of December, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of December 2010)/Market Capitalization (at the end of December 2010)}*12 ในเดือนธันวาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้าง เล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค เอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชียทั้งด้านมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดและด้านมูลค่าการซื้อขาย เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2552 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex- Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg at the end of January 2011 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้น เดือนมกราคม 2554 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เท่ากับร้อยละ 694 Thail and: 694 % Percenta ge Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000.

8 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วนราคา ตลาดต่อกำไรสุทธิใกล้เคียงกับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of January, 2011 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2010 and Jan 2011) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัว ลดลงจากสิ้นปี 2553 เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นปี 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยู่ใน อันดับที่ 30 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 30 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 277.7 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 48.2 เท่า ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.8 เท่า ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.8 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 30 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 277.7 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 48.2 เท่า ขนาดเล็กกว่า HKEx 9.8 เท่า ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.8 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) December 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) December 2010

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในปี 2553 จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 214.1 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.0 เท่า มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า มูลค่ามากกว่า PSE 9.8 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 214.1 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. มูลค่าน้อยกว่า HKEx 7.0 เท่า มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.9 เท่า มูลค่ามากกว่า PSE 9.8 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – December 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – December 2010

13 ณ สิ้นปี 2553 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย จำนวน 541 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 23 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 541 บริษัท จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.6 เท่า จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 541 บริษัท จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.6 เท่า จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.1 เท่า Number of Listed Companies December 2010 Number of Listed Companies December 2010


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google