งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Project Siam Richwood Company Limited Titiporn Kanchanwong Code : 4713087.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Project Siam Richwood Company Limited Titiporn Kanchanwong Code : 4713087."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Project Siam Richwood Company Limited Titiporn Kanchanwong Code : 4713087

2 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

3 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

4 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

5 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

6 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

7 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

8 ตัวอย่างโปรแกรมนำเสนอ

9 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทได้ โดยสะดวก เนื่องจากเป็นบริษัทส่งออกสินค้า เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทได้ โดยสะดวก เนื่องจากเป็นบริษัทส่งออกสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของ สินค้าของบริษัทแต่ละชนิดได้โดยสะดวก เนื่องจากมีภาพประกอบ, ข้อมูลของสินค้าต่างๆ และราคาสินค้าครบถ้วน เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของ สินค้าของบริษัทแต่ละชนิดได้โดยสะดวก เนื่องจากมีภาพประกอบ, ข้อมูลของสินค้าต่างๆ และราคาสินค้าครบถ้วน นำโปรแกรมไปใช้งานได้จริงกับทางบริษัท นำโปรแกรมไปใช้งานได้จริงกับทางบริษัท (http://www.siamrichwood.com)

10 ข้อดีของโปรแกรม สามารถนำไปใช้ในการสร้างเวปไซด์ของ ทางบริษัทได้ สามารถนำไปใช้ในการสร้างเวปไซด์ของ ทางบริษัทได้ ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ เป็นการ ส่งเสริมการขาย ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ เป็นการ ส่งเสริมการขาย มีสีสันสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจของ ลักษณะสินค้า มีสีสันสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจของ ลักษณะสินค้า โปรแกรมมีการใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน โปรแกรมมีการใช้งานง่าย ไม่สลับซับซ้อน สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถนำไปใช้งานได้จริง

11 ข้อเสียของโปรแกรม หากข้อมูลสินค้ามีมาก จะทำให้ใช้เวลาใน การประมวลผลข้อมูลนานมากขึ้น หากข้อมูลสินค้ามีมาก จะทำให้ใช้เวลาใน การประมวลผลข้อมูลนานมากขึ้น มีการอ้างอิงข้อมูลจากหน้าต่างๆ ทำให้ ต้องเขียนคำสั่งซ้ำฃหลายครั้ง มีการอ้างอิงข้อมูลจากหน้าต่างๆ ทำให้ ต้องเขียนคำสั่งซ้ำฃหลายครั้ง

12 ปัญหาที่พบขณะสร้างโปรแกรม ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง โปรแกรม ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง โปรแกรม มีความเข้าใจกับคำสั่งที่ต้องใช้งานน้อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา มีความเข้าใจกับคำสั่งที่ต้องใช้งานน้อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา ข้อมูลไม่แสดง เนื่องจากเขียนคำสั่งการ อ้างอิงข้อมูลไม่ครบถ้วน ( ได้รับการแก้ไข แล้ว ) ข้อมูลไม่แสดง เนื่องจากเขียนคำสั่งการ อ้างอิงข้อมูลไม่ครบถ้วน ( ได้รับการแก้ไข แล้ว )

13 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน มีความเข้าใจในการใช้งานเกี่ยวกับ โปรแกรม มีความเข้าใจในการใช้งานเกี่ยวกับ โปรแกรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม สามารถนำไปใช้งานในอนาคตได้ สามารถนำไปใช้งานในอนาคตได้ มีทักษะกระบวนในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีทักษะกระบวนในการทำงานเพิ่มมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Computer Project Siam Richwood Company Limited Titiporn Kanchanwong Code : 4713087.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google